پایان نامه با کلید واژه های فرهنگ و تمدن، جهان اسلام

Business and design concept - lot of white pencils and one color pencil on pink paper background. It's symbol of leadership, teamwork, success and unique.

آل علی چنان شگفت که هنوز پرسش انگیز است به راستی چه شد که ایرانیان این گونه در عرصه های گوناگون علمی و علمی ، سرآمد دیگر ملت ها شدند و معمار فرهنگ و تمدن نوین گشتند؟ می توان اظهار داشت که ایران به لحاظ سیاسی و نیز فرهنگی ، موقیعت و اعتبار ویژه ای در آن روزگار، در جهان اسلام ، به دست آورده بود وکمترجامعه وقوم وملتی را می شناسیم که

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*