پایان نامه با کلید واژه های استقلال طلبی، جهان اسلام

بسیاری داشته اند.
بخش دوم
اوضاع سیاسی جهان اسلام در آستانه تولد مهدی
ایران و استقلال طلبی
ایران در آستانه میلاد مهدی ( ۲۵۵ هجری )، پنجره ها را به سوی استقلال سیاسی گشوده بود. دشوارترین دوران پس از فتح ایران ( ۴۱ – ۱۳۲ هجری ) ، مقارن خلافت و استبداد دینی