پایان نامه با واژه های کلیدی
تحولات ساختاری
Futuristic technology background. Internet data connection. Cloud networks.

پایان نامه با واژه های کلیدی تحولات ساختاری

آزادی عمل عاملان اقتصادی را محدود کرده و حضور آن ها را در بخش رسمی اقتصاد مشکل و پرخطر می سازدو یا این که زمینه پیدایش فعالیت های جدیدی مانند سوداگری ارز، کوپن و بازار سیاه کالاهای مختلف را ایجاد می کند. (خورشیدی ،۱۳۷۱)
ب : تعدد و میزان قدرت ارگان های دخالت کننده در اقتصاد
در پی تغییر و تحولات ساختاری ناشی از انقلاب؛ تعداد

پاسخی بگذارید

بستن منو