پایان نامه با موضوع
indirect، یابند.(، ، ۱۳۸۱)

پایان نامه با موضوع indirect، یابند.(، ، ۱۳۸۱)

بیانگر مفهوم هدفی است که کارکنان شرکت با در نظر گرفتن آن به هم پیوند می یابند.( شهریاری ۱۳۸۱)
انواع صادرات
الف ) صادرات غیر مستقیم ( indirect exporting)
در صادرات غیر مستقیم شرکت به طور فعال در گیر بازارهای بین المللی نمی شود و محصولات شرکت توسط دیگران به بازار خارجی صادر می شود. در واقع زمانی یک شرکت ، صادرکننده غیر مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید