پایان نامه با موضوع indirect، یابند.(، ، ۱۳۸۱)

businessman jumping on growing chart with sky background

بیانگر مفهوم هدفی است که کارکنان شرکت با در نظر گرفتن آن به هم پیوند می یابند.( شهریاری ۱۳۸۱)
انواع صادرات
الف ) صادرات غیر مستقیم ( indirect exporting)
در صادرات غیر مستقیم شرکت به طور فعال در گیر بازارهای بین المللی نمی شود و محصولات شرکت توسط دیگران به بازار خارجی صادر می شود. در واقع زمانی یک شرکت ، صادرکننده غیر مستقیم

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*