پایان نامه با موضوع
وضعیت اجتماعی، عوامل اجتماعی، عقب ماندگی، بیش فعالی

پایان نامه با موضوع وضعیت اجتماعی، عوامل اجتماعی، عقب ماندگی، بیش فعالی

بی‌فنیل پلی کلرینه۳ (PCB)، کمبود روی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی نامطلوب، عوارض حوالی تولد مانند عقب ماندگی رشد داخل رحمی و آسفیکسی۴ حوالی زایمان (۱۰, ۳۴-۴۲). هرچند عوامل اجتماعی ممکن است استعداد ذاتی نسبت به بیش فعالی را بالا ببرند، اما دخالت مستقیم در سبب شناسی بیماری ندارند (۲۴).
مطالعات متعدی نشان داد که مشکلات توجهی در نوزادان

دیدگاهتان را بنویسید