پایان نامه با موضوع
صادرات غیر نفتی، موانع توسعه صادرات، توسعه اقتصادی، توسعه صادرات
۳d illustration artificial insemination, fertilisation, Injecting sperm into egg cell. Assisted reproductive treatment

پایان نامه با موضوع صادرات غیر نفتی، موانع توسعه صادرات، توسعه اقتصادی، توسعه صادرات

صادرات و واردات همچون اگزین بانک ها ( بانک های تخصصی صادرات و واردات ) و رقابتی نبودن تولید در اقتصاد کشور ، از مهم ترین موانع توسعه صادرات می باشند.( حیدری ۱۳۸۷ )
در سال های اخیر ، صادرات غیر نفتی کشور از ثبات و رشد متعادلی برخوردار بوده ، اما ضرورت دارد که این رشد با شتاب بیشتری تداوم یابد تا اهداف برنامه های توسعه اقتصادی در

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو