پایان نامه با موضوع
شرکت های کوچک
Artificial Intelligence Evolution with Digital Consciousness as Tech Concept

پایان نامه با موضوع شرکت های کوچک

ارتباطی با موفقیت آن در بازاهای خارجی ندارد . سهم صادرات بسیاری از شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگتر از خودشان بیشتر است، که همین امر باعث افزایش سود آنها نیز می شود . برای مثال ، در یکی از بررسی هایی که اخیراً توسط اتحادیه تولید کنندگان کوچک صورت گرفته ، مشخص شد که درآمد صادراتی این شرکت ها بسیار بیشتر از شرکت هایی بود که

پاسخی بگذارید

بستن منو