پایان نامه با موضوع
شرکت های کوچک

پایان نامه با موضوع شرکت های کوچک

بیش از ۲۵۰ کارمند داشتند. از طرفی صادرات کالا، در عین اینکه ضایعات را به حداقل می رساند، بهترین وسیله افزایش سود شرکت های کوچک بشمار می آید. (نشریه اتاق بازرگانی ، ۱۳۷۴)
اولین مرحله شروع صادرات توسط هر شرکت ، سنجش میزان آمادگی آن به منظور انجام صادرات است . بنابراین می بایست توانایی شرکت هم از نظر تولید محصولات و هم از لحاظ

دیدگاهتان را بنویسید