پایان نامه ارشد رایگان درمورد چروکیدگی، ۴۵-۱۷، رطوبت،،

No Comments
دانلود پایان نامه

خشک شدن کم می شود همچنین میزان چروکیدگی در دمای بالا بر حسب مدت زمان بیشتر ولی بر حسب میزان رطوبت، دمای هوا بر میزان چروکیدگی بی تاثیر است. در هر سه روش خشک شدن میزان جذب آب نیز با افزایش دما کاهش می یابد. رنگ لیمو نیز در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد از بالاترین شفافیت و رنگ زرد برخوردار است. در روش خورشیدی مدت زمان خشک شدن ۴۵-۱۷ درصد

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهبازرگانان، طلاق، شخص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید