پایان نامه ارشد رایگان درمورد
مواد غذایی، صنعت مواد

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مواد غذایی، صنعت مواد

تحقیق
۱- ۱- مقدمه
در صنعت مواد غذایی تمایل افزاینده ای برای توسعه روش های اقتصادی به منظور تهیه محصولات غذایی با ارزش تغذیه ای و حسی بالا وجود دارد.خشک کردن یکی از گسترده ترین روش های مورد استفاده برای نگه داری میوه ها و سبزی هاست. طی خشک کردن، برای رسیدن به یک فعالیت آبی نهایی که پایداری میکروبی محصول را تضمین و

دیدگاهتان را بنویسید