پایان نامه ارشد رایگان درمورد صنایع غذایی

No Comments
دانلود پایان نامه

تغییرات فیزیکی و شیمیایی را به حداقل برساند، درصد آب ماده غذایی تا حد معینی کاهش می یابد (صیاد، ۱۳۸۴).
مرکبات از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و از خانواده Rutaceae و زیر خانواده Auratiodea بوده که شامل ۱۵۰ جنس و تقریباً ۲۰۰۰ گونه می باشد (Campelo and et al, 2011). این محصول در صنایع غذایی، داروسازی، عطر سازی و

  پایان نامه با واژه های کلیدی قوانین و مقررات، تصمیم گیری

دیدگاهتان را بنویسید