پایان نامه ارشد درباره
شیمی درمانی
Decisions about the future, young man hesitating

پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

رادیوتراپی حساس هستند. رادیوتراپی حساس هستند. رادیوتراپی و شیمی درمانی توانسته است سرطانهای پیشرفته تومور ویلمز، نوروبلاستوم، رابدومیوسارکم و بعضی تومورهای دیگر را کنترل کند.
۱-۵-۲- روش درمان سرطانهائی که با جراحی یا رادیوتراپی قابل درمان قطعی میباشند:
بطور واضح جراحی درمان انتخابی برای این نوع تومورهاست، ولی درمان اضافی در دو

پاسخی بگذارید

بستن منو