پایان نامه ارشد درباره خیر.، هیوارد(Hayward)، Simple، رادیوتراپی

No Comments
دانلود پایان نامه

صورت ممکن است لازم باشد. جراح ممکن است از نظر زیبائی و یا جلوگیری از اختلال عمل عضو بخواهد از اعمال جراحی رادیکال و وسیع خودداری کند و برایش این سوال مطرح باشد که عمل محافظه کارانه شانس درمان قطعی را کمتر میکند یا خیر.
هیوارد(Hayward) سعی کرد با مقایسه اثر برداشتن تومور پستان Tumorectomy Simple و رادیوتراپی پستان مبتلا با

  دانلود پایان نامه دربارهپایه،، ژنوم۲۳، می‎گیرند.، همچنین،

دیدگاهتان را بنویسید