پایان نامه ارشد درباره
خیر.، هیوارد(Hayward)، Simple، رادیوتراپی
businessman and drawing bulb with arrows over head

پایان نامه ارشد درباره خیر.، هیوارد(Hayward)، Simple، رادیوتراپی

صورت ممکن است لازم باشد. جراح ممکن است از نظر زیبائی و یا جلوگیری از اختلال عمل عضو بخواهد از اعمال جراحی رادیکال و وسیع خودداری کند و برایش این سوال مطرح باشد که عمل محافظه کارانه شانس درمان قطعی را کمتر میکند یا خیر.
هیوارد(Hayward) سعی کرد با مقایسه اثر برداشتن تومور پستان Tumorectomy Simple و رادیوتراپی پستان مبتلا با

پاسخی بگذارید

بستن منو