پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/بازرسی ایمنی HSE

پایان نامه ارزیابی عملکرد HSE/بازرسی ایمنی HSE

 بازديدهاي دوره‌اي ايمني/ بازرسی ایمنی

به‌منظور ارزيابي شرايط محيط كار و ميزان رعايت استانداردها و قوانين ايمني و نيز آماده بكار بودن تجهيزات ايمني و آتش‌نشاني لازم است بازديدهايي بصورت دوره‌اي و منظم صورت گيرد. فواصل زماني بازديدها/بازرسی‌ها بسته به مناطق، تجهيزات و شرايط مورد نظر، متغيير خواهد بود.

استفاده از چك‌ليست ايمني در بازرسي واحدهاي مختلف مفيد واقع مي‌گردد. علاوه برآن توصيه مي‌شود كه نکات ناايمن و اقدامات پيشنهادي به هنگام سركشي از واحدها ثبت شده و مورد بررسي قرار گيرند.

2-3-4-6) ارزيابي پيمانكاران فرعي

گاهي اوقات ممكن است برخي از كارهاي اجرايي در يك سازمان توسط يك شركت پيمانكاري (خارج از محیط سازمان) صورت گيرد. عدم رعايت ضوابط ايمني توسط پيمانكاران ممكن است باعث بروز حوادثي گردد كه سازمان بدون تاثير از آن نخواهد بود. اين مساله به دليل احتمال عدم آشنايي كافي كاركنان پيمانكاران با محيط سازمان شكل جدي‌تري به خود مي‌گيرد. لذا لازم است كه در ابتداي ورود كاركنان به داخل مجتمع آموزش‌هاي ايمني لازم به آنها داده شود و پس از آن نيز بصورت مداوم وضعيت آنها از لحاظ ايمن بودن شرايط كاري بررسي گردد.  (اداره‏بهداشت،ایمنی‏ومحیط‏زیست‏وزارت‏نفت 1384) (نصر آزادانی, و غيره 1388)

2-3-4-7) معاینات دوره‌ای

در مدیریت HSE این الزام وجود دارد که کلیه افراد سازمان در دوره‌های زمانی مشخص نسبت به معاینات دوره‌ای و انجام تست‌های پزشکی اقدام نمایند. این تست‌ها بر اساس مخاطرات و آلودگی‌هایی که افراد در معرض آن قرار دارند تعیین می‌گردد و بر اساس آن میزان سلامتی افراد مشخص می‌گردد.

این روش می‌تواند به عنوان ابزاری در نیازسنجی آموزش و ارزیابی آموزش در سطح رفتاری مورد استفاده قرار گیرد.

2-3-4-8) اندازه‌گیری آلاینده‌های محیط

با توجه به فعالیت‌ها و تکنولوژی‌‌هایی که در هر سازمان موجود می‌باشد مخاطرات محیط کار و آلاینده‌های مرتبط با آن متفاوت می‌باشد. این آلاینده‌ها می‌بایست در یک حد مجاز قرار داشته‌باشند. به عنوان مثال میزان مجاز شدت صوت در یک محیط‌کاری نبایستی در یک شیفت کاری از 80 دسی‌بل تجاوز نماید که این موضوع به‌وسیله ابزار و تجهیزات خاصی اندازه‌گیری می‌شود و در صورتیکه میزان آن از حدمجاز بیشتر باشد می‌بایست اقدامات مقتضی را در این خصوص به انجام رساند.

با توجه به شدت و میزان تماس آلاینده‌هایی که افراد در معرض آن قرار دارند این موضوع می‌تواند ابزاری جهت نیازسنجی آموزش برای مقابله با آن و نیز ابزاری به منظور ارزیابی اقدامات صورت گرفته جهت کاهش اثرات آن باشد. (نصر آزادانی, و غيره 1388)

2-3-4-9)  استفاده از تجهیزات حفاظت فردی[1]

زماني كه نتوان ريسك ناشي از تماس با خطرات موجود را با استفاده از روش‌هاي كنترلي ديگر به حداقل ممكن رساند، مي‌توان از وسايل حفاظت فردي مانند كلاه ايمني، عينك، دستكش، چكمه و پوتين، ماسك‌هاي تنفسي و لباس‌هاي كار ويژه استفاده كرد. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به منظور کاهش آثار مخاطرات محیط کار صورت می‌پذیرد. به منظور تهيه تجهيزات حفاظت فردي مناسب علاوه بر نوع، محل و شرايط محيطي به منظور كاهش اثرات عوامل زيان‏آور و خطرات موجود، راحتي افراد و ايجاد نظم و انضباط و نيز چگونگي توزيع و نظارت بر نحوه استفاده از اين تجهيزات در محيط كار نیز باید مد نظر قرار گیرد.

تجهيزات حفاظت فردي به سه منظور استفاده مي‌شود :

1- به عنوان مكمل اقدامات اساسي ايمني بر روي محيط و پيرامون كارگر و آنچه كه در اختيار دارد .

2- به عنوان ابزار كاري تلقي شده كه بدون آن‌ها پرداختن به شغل مورد نظر غير ممكن است .

3- در شرايطي كه اقدام اساسي ايمني مشكل و يا محتاج زمان مي‌‌باشد در اين صورت تنها امكان تامين شرايط ايمني براي افراد بطور موقت خواهد بود .

استفاده از وسایل استحفاظی فردی در آخرین مرحله از کنترل خطرات صورت می‌گیرد و کلیه کارکنان باید بطور دائم از وسائل ایمنی از قبیل کلاه ، کفش، عینک ، دستکش و غیره استفاده نمایند.

با توجه به شرایط عملیاتی افراد و شرح وظایف آنان و اینکه این افراد با چه مخاطرات یا آلاینده‌هایی سروکار دارند، تحلیلی صورت می‌گیرد و خروجی آن تحت عنوان ماتریس لوازم حفاظت فردی استخراج می‌گردد. نحوه تأمین، مشخصات فنی و نوع این لوازم و نیز نحوه استفاده از آنها، نکاتی است که می‌بایست در قالب دوره‌های آموزشی به افراد آموخته شود و در حین آموزش وجود آنها به عنوان ابزار کمک آموزشی اجتناب‌ناپذیر است. (اداره‏بهداشت،ایمنی‏ومحیط‏زیست‏وزارت‏نفت 1384)

[1] PPE (Personal Protective Equipment)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران))