پایان نامه :
اختلالات روانی

پایان نامه : اختلالات روانی

را دارد.
2- عارضه جسمانی: شامل دوری از جنس مخالف، کم شدن خواب پرخوری و بعضاً دردهای جسمانی است.
اکنون که ماهیت نقیصه عقلی به اختصار روشن شد و مورد بررسی قرار گرفت باید علل ایجاد آن و اینکه چه عواملی باعث نقیصه عقلی می شوند اشاره شود.
گفتار سوم: علل ایجاد نقیصه عقلی
در ایجاد نقیصه عقلی علل و عوامل متعددی تاثیر دارند ولی وجه غالب علت ها را علل ارثی تشکیل می دهد. در این پایان نامه به چهار علت، در چهاربند جداگانه که شایع ترین علت ها هستند اشاره می کنیم.
بنداول: عوامل ارثی:
ار لحاظ پزشکی لقاح اسپرماتوزوئید و اوول جنین را تولید می کند و هر جنینی دارای 46 کروموزوم است که یک جفت آن کروموزوم های جنسی که در مردXY و در زن XX و بیست و دو جفت دیگر کروموزوم های معمولی است. نصف این کروموزوم ها از پدر و نصف دیگر از مادر گرفته می شود که در هسته ی اسپرماتوزوئید و اوول وجود دارند. کروموزوم های حاوی عامل ژن هستند که دارای مواد شیمیایی و آنزیم های مخصوص اسید نوکلئیک است و این مواد شیمیایی که در چگونگی بروز صفات ارثی دخالت دارند لازم است اشاره شود اختلال در تعداد کروموزوم ها یا نوع آنها باعث نقیصه عقلی (عقب ماندگی های ذهنی) متعددی می شود که به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
1- سندروم کلاین فلتر(Klinefelters syndrome) : سندرم مخصوصی است که فقط در مردها دیده می‌شود و با نقصیه عقلی شدید همراه می باشد. در این بیماران به علت داشتن یک کروموزوم جنسی X زیادتر از معمول 47=XXY درمرد علایمی نظیر زن دیده می‌شود. این بیماران بلندقد، باریک، پشت خمیده و از نظر جنسی عقیم هستند.
2- سندرم ترنر(Turners syndrome): این بیماری در زن ها دیده می‌شود و بیماری فقط یک کروموزوم X به جای XX دارند. از آنجایی که اختلال در کروموزوم های جنسی است، نقصیه عقلی شدید دارند. دارای گردنی کوتاه، قدی کوتاه وکوچکتر از سن طبیعی و مبتلا به اختلالات وناهنجاری های انگشتان، انحراف ساعد و اختلالات شنوایی، بیماری قلبی مادرزادی و کلیوی هستند. رشد تخمدان ها ناقص و خصایص ثانوی جنسی و عادات ماهیانه بروز نمی‌کند.
3- عقب ماندگی مغولی یا سندم دان(Mongolism): علت بیماری سندرم دان یا منگولیسم نیز یک اختلال یا نقص کروموزوم معمولی است. این بیماران یک کروموزوم از نوع شماره 21 بیشتر دارند یعنی به جای داشتن دو عدد کدوموزوم شماره 21 سه عدد کروموزوم نامبرده دارند وجه تسمیه این گروه شباهت به مغول‌هاست. این اشخاص در کودکی اغلب قبل از موعد متولد شده اند و و دارای هوش کمتر از حد طبیعی هستند. رشد قد در تمام سنین عقب ماندگی دارد، کمتر اتفاق می افتد در مرد ها از 155 و در زنان از 145 سانتیمتر تجاوز کند.
4- سندرم صدای گریه ی گربه یا سندرم گربه (cat cry syndrome): این بیماری با علت وجود اختلال در دستگاه صوتی و حنجره صدایی شبیه صدای گربه از خود بیرون می آورند، علت بیماری را ناشی از اختلال کروموزوم شماره پنج می دانند. عقیده بر این است که جزئی از کروموزوم مذکور از بین می رود یا مواد شیمیایی آن فعالیتی ندارد. در این اشخاص جمجمه کوچک، چشم ها مورب و فاصله زیادی بین آنها وجود دارد. گوش های این بیماران پایین افتاده و آرواره آنان کوچک و عقب رانده است. اگر شخص زنده بماند، ممکن است کم کم صدای او نسبتا عادی بشود ولی عقب ماندگی باقی می ماند.
5- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد پروتئینی: بیماری های زیادی در این دسته وجود دارد که فقط به نوع مهم آن اشاره می شود: بیماری فنیل کتونوری (phenylketonuria) که اولین بار توسط یک بیوشیمیست نروژی کشف شده و به عنوان یک اختلال سوخت و ساز موروثی معرفی شد. این بیماری از راه ژن مغلوب و کروموزوم های معمولی از پدر و مادر به کودک منتقل شده و باعث غقب ماندگی ذهنی نسبتاً شدید می شود.
علت بیماری فقدان آنزیمی است در خون که از کبد ترشح می شود و فنیل آلانین (اسید آمینه ای که در غذا ها وجود دارد) را به تیروزین تبدیل می کند. بنابراین فقدان آنزیم باعث انباشته شدن فنیل آلانین در خون شده و سیستم عصبی و بخصوص اعصاب مرکزی را دچار ضایعه می کند. این کودکان از لحاظ رشد عمومی و جسمانی اختلالی ندارند، به نظر سالم و حتی زیباتر از سایر اشخاص به نظر می رسند. تقریباً همه ی آنها موهایی بور و روشن، چشمان آبی روشن، پوستی لطیف و حساس دارند. ولی آنچه مهم است عقب ماندگی عقلی آنهاست. بهره هوشی (IQ) این اشخاص اکثراً بین 50 تا 70 است و در شمار کودن ها قرار می گیرند. این بیماران پر جنب و جوش، فعال و مخرب می باشند. رفتارشان بیشتر ناگهانی و بدون مقدمه صورت می گیرد و دارای حرکات عجیب و غریب می باشند.
6- اختلالات مربوط به سوخت و ساز مواد قندی: مهمترین بیماری در این نوع اختلالات، بیماری گالاکتوسمی (galactosae mia) است. این بیماری ارثی است که به وسیله ژن مغلوب از راه کروموزوم های معمولی منتقل می شود. علت این بیماری فقدان یا نارسایی شدید آنزیمی است که در حال طبیعی در کبد و گلبول های سرخ خود وجود دارد و در بدن گالاکتوز را تبدیل و قابل جذب می سازد. فقدان یا نارسایی این آنزیم باعث اجتماع گالاکتوز به صورت فسفات در بدن شده و علائم بیماری را ایجاد می کند. کودک در بدو تولد طبیعی است زیرا آنزیم نامبرده را از راه جفت از مادر می گیرد ولی چندی بعد کم کم اشکال در پستان گرفتن یا شیر خوردن را پیدا کرده و به استفراغ، اسهال و بعداً یرقان مبتلا می شود. ضعف عمومی شدید و پیشرونده بوجود می آید. نارسایی شدید کبد و اختلالات گوارشی مانند اسهال و استفراغ کم
کم بیماری های عفونی مستعد می کند و به علت نارسایی کبد و عفونت کودک تلف می شود. در مواردی که نارسایی این آنزیم خیلی شدید نباشد ممکن است کودک تلف نشود که در این صورت عقب ماندگی ذهنی تدریجی بوجود می آید که با نارسایی کبدی، کم بودن قند خون (hypoglycemia) تأخیر در رشد عمومی و آب مروارید همراه است.
7- گارگویلیسم (gargoilism): این بیماری که بر اثر اختلال چند ماده از مواد قندی ایجاد می شود، این بیماری را در سال 1919 هورلر (Hurler) کشف کرد که بعضی «سندرم هورلر» نیز می گویند. بیماری از راه زن مغلوب و کروموزوم های معمولی انتقال می یابد. علت نارسایی یا فقدان آنزیمی است که مواد پلی ساکارید را سوزانده و به مصرف می رساند. به علت فقدان یا نارسایی آنزیم موادی به صورت اسیدی «موکوپلی ساکارید» در نسوج مختلف بدن مخصوصاً دستگاه عصبی، کبد و طحال انباشته شده و بیماری را به وجود می آورد. صورت این بیماران دارای شکل و وضع خاصی است و علت نامگذاری این بیماری نیز به علت شباهتی است که چهره و قیافه ی این بیماران با مجسمه های گچبری دارد که در زیر ناودان هایی که از آن آب باران جاری است قرار داده باشند. در این نوع بیماری سر از طول و عرض بزرگ می شود، پیشانی برجسته، بینی پهن، کوتاه و زیر زینی شکل، صورت خشن. زبر . نامرتب، فاصله چشم ها وسیع تر از معمول، ابروان پر پشت و به هم پیوسته، لب ها از زبان کلفت و دندانها نامرتب است. گردن کوتاه، پشت خمیده و قوز دار، قرینه و عدسی چشم کدر و شنوایی اکثراً مختل است و از نارسایی شدید هوشی رنج می برند.
بند دوم: اتفاقات دوران بارداری:
رشد جنین از بدو تشکیل تحت تاثیر شرایط جسمی و روانی مادر قرار می گیرد یه همین دلیل رابطه ی بسیار نزدیکی بین جنین و مادر از لحاظ سلامتی یا عدم سلامتی وجود دارد. بنابراین بعضی ازنقیصه های عقلی به دلیل شرایط خاص مادر ایجاد می‌شود شرایط مادر که در سلامت یا عدم سلامت جنین تاثیر دارد به قرار ذیل است.
1- بیماری مادر: وجود بعضی بیماری ها سیفیلیس، سرخجه Rubella و توکسوپلاسموریس در مادر، جنین را نیز به این بیماری ها مبتلا کرده و ممکن است پس انتقال به کودک باعث نارسایی رشد هوشی (نقیصه عقلی) بشود. این بیماری ها علاوه بر اختلال در رشد هوشی باعث ناهنجاری های حسی – حرکتی، صرع، اختلالات قلب و عروق، کری، اختلالات تکلمی و کم خونی می شود.
2- سن مادر و حالات روانی او: تحقیقات نشان داده است که در کروموزوم خانم ها از سی سالگی به بعد تغییراتی پیدا می شود که ممکن است باعث تولید مثل اطفال نقصیه عقلی شود. بهترین سن زایمان بین 20 تا 28 سال گزارش شده است. قبل از این دوران به علت عدم رشد کافی اعضای تناسلی احتمال زایمان های مشکل زیاد است و بعد از این سن نیز مخاطرات آوردن کودک های عقب مانده بیشتر می شود.
3- اعتیاد مادر: در اینجا به اعتیاد مادر به الکل و اعتیاد به دخانیات به طور جداگانه اشاره می‌شود.
3-1- اعتیاد به الکل: در صورتی که پدر و مخصوصا مادر در دوران بارداری به مصرف الکل اعتیاد داشته باشد، احتمال اختلال در رشد هوشی کودک بیشتر می شود زیرا الکل خون مادر در بدن جنین جریان یافته و باعث اختلالات بیوشیمیایی می شود. تجربه نیز ثابت کرده است که والدین الکلیک به علت عوامل مادرزادی، محیطی وخانوادگی باعث عقب ماندگی فرزندان خود می شوند. به همین دلیل فرزندان کودن در خانواده های الکلیک بیشتر از خانواده‌هایی است که الکل مصرف نمی‌کنند.

3-2- اعتیاد به دخانیات: نیکوتین ماده ای است سمی که بر روی ارگانیسم مادرو در نتیجه جنین اثر نامطلوب دارد. حرکات قلب جنین پس از کشیدن سیگار توسط مادر به علت کم شدن اکسیژن خون جنین شدت یافته و باعث فشار روی قلب می شود. اگر کشیدن سیگار مرتباً تکرار شود، باعث بزرگی قلب جنین و اختلال در اعصاب تنظیم کننده جریان قلب می شود. این نکته مسلم است خانم های سیگاری تقریبا همیشه بچه های خود را زودتر از موعد به دنیا می آوردند عقب ماندگی در کودکانی که زودتر از موعد به دنیا می آیند بیشتر است و هر چه کودک نارس باشد نارسایی هوشی شدیدتر خواهد بود.
بند سوم: حوادث زایمان و دوره بعد از زایمان: بدیهی است زایمان های مشکل و به کار بردن وسایل مکانیکی که اکثرا در زایمان های مشکل صورت می گیرد تاثیرات نامطلوبی بر مغز جنین خواهد گذاشت، یکی از این موارد عدم تناسب سر جنین لگن مادر است است که با عمل سزارین در جاهایی که وسایل پزشکی به قدر کافی در دسترس عموم قرار دارد، انجام می شود و مسئله مهمی نیست ولی در مناطق روستا نشین جراحی امکان ندارد لذا مغز جنین به علت به تاخیر افتادن زمان زایمان، در حین عبور از لگن و مجرای زایمانی صدمه دیده و ضایعات تولید شده باعث نقصیه عقلی سایر اختلالات روانی شود.
نارسایی رشد هوشی در زایمان های قبل از موعد بیشتر است زیرا هنوز سلسله اعصاب مرکزی کودک رشد کافی ندارد وکودک به دلیل حساس بودن طعمه ی خوبی برای میکروب هاست لذا عفونت ها و عوارض آن کودک را تهدید می کند و اکثرا باعث نقصیه عقلی می‌شود.
عواملی که بعد از تولد بر روی سلامت فکری کودک تاثیر دارد عبارتند از:

1- بهداشت کودک: بهداشت کودک خصوصا در ماه های اول زندگی در رشد هوشی یا عقب ماندگی اهمیت فراوانی دارد. بیماری های عفونی سابقا به علت عدم پیشگیری اغلب باعث منژیت، انسفالیت، ضایعات عروقی مغز شده و باعث عقب ماندگی می شد. خوشبختانه امروزه با پیشرفت پزشکی بیماری های عفونی قابل پیشگیری است و با واکسیناسیون می توان از آنها پیشگیری کرد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- تغذیه کودکان: کمبود مواد غذایی موجب کمبود رشد جسمانی و روانی و در نتیجه ناراحتی جسمی و عصبی می شود که ممکن است باعث ایجاد نارسایی رشد هوشی شود. در بعضی از کشورهای پرجمعیت مانند کشورهای قاره افریقا و شبه قاره هندوستان که با فقر غذایی روبه رو هستند کودکانی هستند که بر اثر کمبود عذایی بخصوص در سه یا چهار ساله اول زندگی بوجود

دیدگاهتان را بنویسید