هفت ویژگی سازمان­های خلاق و نوآور

هفت ویژگی سازمان­های خلاق و نوآور

اصول نوآوری
برخی از مهم­ترین اصول نوآوری عبارتند از:
1-همه ایده­ها ظریف و ارزشمند هستند بنابراین سزاوار است محیطی فراهم نمود که ایده­ها شکوفا و پرورش یابند.
2-مبتکر ایده برای ارتقا و پرورش ایده به کمک نیاز دارد به عبارتی ایده مبتکر باید توسط یک حامی مورد پشتیبانی قرار گیرد.
3-محصولات نوآورانه جدید برای بقای شرکت لازم و ضروری است.
4-مبتکران ایده، عامل اصلی و اساسی رشد شرکت هستند (آقایی، 1377 به نقل از دهقان نجم، 1388).
از آنجایی که سازمان­ها برای بقا نیاز دارند تا خود را با شرایط جامعه سازگار کنند نیاز است که آن­ها نوآور باشند؛ برای ایجاد نوآوری باید محیط سازمان به گونه­ای باشد که ایده­ها در آن شکوفا شده و ایده­های شکوفا شده مورد حمایت و تشویق واقع شوند تا سازمان در شرایط متغیر جوامع بتواند پاسخگو باشد و بقای خود را تضمین نماید.
 
2-1-1- 9- ویژگی سازمان­های خلاق و نوآور
در سازمان­های نوآور، ساختار سازمانی مشوق نوآوری است. در واقع این سازمان­ها از ساختارهای منعطف استفاده می­کنند (دراکر، 1998). در این­گونه سازمان­ها، ساختار، راهبردها و استراتژی­ها و فرهنگ موجود از نوآوری حمایت می­کنند. در واقع در سازمان­های خلاق و نوآورراهبردها، بینش­ها، خط مشی­ها و انتظارات سازمان به تقویت روحیه کارآفرینی تاکید می­کند (لبیچ[1]، 1998).
بارلنگا (2010) ویژگی­های سازمان نوآور را شامل موارد زیر می­داند:
1-بلندپروازی و تعهد مدیریت ارشد
2-فرایندهای ساده و به راحتی قابل فهم
3-توسعه مداوم و پایدار
4-مکانیزم­های پشتیبانی
5-انگیزه و توانمندسازی
6-تجربه و خطرپذیری
7-بینش و فراست نسبت به محیط خارجی
فرهنگ نوآوری یک سازمان به منزله چارچوب نهادی برای بازیگران درگیر در فرایندهای نوآوری می­باشد و شامل تمام هنجارها، ارزش­ها، آرما­ن­ها و باورهایی است که بر رفتار هر کسی که در فرایندهای نوآوری شرکت دارد موثر است. در واقع فرهنگ نوآوری توسط همه بازیگران ساخته و پشتیبانی می­شود (بارلنگا، 2010).
در مقوله منابع انسانی در می‌یابیم که سازمان­های نوآور فعالانه آموزش و توسعه دانش اعضای خود را آن­طور که روز آمد باشد تشویق می‌کنند. امنیت شغلی در سطح عالی برای کارکنان خود فراهم می آورند تا ترس از اخراج به خاطر اشتباه را کاهش دهند و به افراد جرأت می دهند که تغییر پذیر باشند. زمانی که اندیشه ای جدید تکامل می یابد پیشتازان تغییر فعالانه و با شور و شوق اندیشه را تعالی می بخشند و آن را حمایت می کنند بر مشکلات چیره می‌شوند و اطمینان می­دهند که نوآوری به مرحله اجرا در خواهد آمد (محمدی، 1384).
سازمان­ها با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط­های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت­های جدیدی که به آن­ها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق­تر خواهند بود. ابتکارات و اقدامات نوآوری به ظور فزاینده­ به دانش، تخصص و تعهد کارکنان به عنوان درون­دادهای فرایند ایجاد ارزش  وابسته است (مونتس، مورنو و فرناندز[2]، 2004).
جرجانی (1392) معتقد است که در سازمان خلاق رقابت کامل و فشرده است: در یک سازمان در صورتی خلاقیت صورت می­پذیرد که رقابت کامل در آن حاکم باشد؛ فرهنگ: یکی از عوامل عمده­ای که به بالندگی مدیریت کمک می­کند فرهنگ مردم است. برپایه یک فرهنگ خوب، اتلاف وقت گناه محسوب می­شود. بدیهی است در چنین بستر مناسبی جهت رقابت، خلاقیت یا سازمان­های پویا بهتر شکل می­گیرد؛ دسترسی به مدیران: سازمان­های خلاق بر این اعتقاد هستند که دانش در سطح سازمان به وفور پراکنده شده است و مدیران به راحتی میتوانند افکار و نظرات دیگران را مستقیم و بدون واسطه دریافت کنند؛ احترام به افراد: ویژگی دیگر سازمان خلاق احترام به افراد است و آن­ها باور دارند که می­توانند همگام با نیازهای سازمان، رشد کنند؛  ارائه خدمات مردمی: هدف نهایی در این سازمان­ها توجه به نیازمندی­های جامعه و جلب رضایت آحاد مردم است؛ در سازمان خلاق افراد دارای یک تخصص  ویژه نیستند و این امکان را دارند که برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب، شغلی داشته باشند؛ کار گروهی: روابط دائمی و بلند مدت کارکنان با این سازمان­ها و در نتیجه برخورداری آن­ها از امنیت شغلی ویژگی دیگر این نوع سازمان­هاست. استقبال مدیر از عامل تغییر: در این سازمان­ها تمامی مدیران، مساله تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریز ناپذیر می­دانند و با خشنودی آن را پذیرفته و در برابر آن مقاومت نمی­کنند. بنابراین می­توان بیان کرد که سازمان نوآور، سازمانی است که اصل مهم و نهادینه شده در آن مقوله خلاقیت و نوآوری بوده و فرهنگ غالب آن نیز مشوق نوآوری می­باشد. در واقع درچنین سازمانی افراد با یکدیگر؛  و با محیط بیرونی به صورت مداوم در ارتباط بوده و به راحتی تبادل و انتقال دانش میان آن­ها صورت می­گیرد.
[1]– Labich
[2] -Montes, Moreno & Fernandez