منبع پایان نامه درباره
فناوری های نوین
Simple 3d scene representing arrows, that hit targets.

منبع پایان نامه درباره فناوری های نوین

مردم به یکی از مشکلات اساسی جهان امروز تبدیل شود. امراض ناشی از آلودگی منابع آب، روزانه سبب کشته شدن هزاران و شاید ده ها هزار نفر از مردم جهان می شود، این در حالی است که امکان بازیافت آب دسترسی به یک منبع مناسب برای مصارف گوناگون را فراهم خواهد آورد . اخیراً با ورود فناوری های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و

پاسخی بگذارید

بستن منو