منبع پایان نامه درباره فاضلاب های صنعتی، توانایی ها

No Comments
دانلود پایان نامه

راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. استفاده از فیلترهای نانومتری، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع آب ایجاد کرده کاربردهای فناورینانو در این خصوص عبارتند از : نانو سنسورها، نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، توانایی های این فناوریها در

  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، ۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۴):

دیدگاهتان را بنویسید