منبع پایان نامه درباره شورش، مشق، ۲۵۵، هجری)

No Comments
دانلود پایان نامه

۲۴۷ ه . ق ) البته در دوره معتصم عباسی ( ۲۱۸ – ۲۲۷ ه .ش ) قیام محمد بن قاسم در طالقان صورت گرفت و پیش از آن محمد بن صالح ، در سویقه، نزدیک مدینه، برمتوکل خروج نموده بود.
سوریه
مهم تر از همه شورش احمد بن عیسی شیخ بود که پدرش ولایت فلسطین و اردن را داشت و چون مرد، احمد برد مشق تسلط یافت ( ۲۵۵ هجری) و مالیات به بغداد نداد و

  پایان نامه درمورد Tio2، ، ۲-۷-مدل، مخلوطشان..................................................................................................۴۷

دیدگاهتان را بنویسید