منبع پایان نامه درباره
خلفای عباسی، اهل بیت (ع)

منبع پایان نامه درباره خلفای عباسی، اهل بیت (ع)

آنها که از ولادت مهدی مورد خبر داده اند
در احادیث پیغمبر و اهل بیت (ع) صریحاً گفته شده است که ولادت مهدی موعود اسلام بطور پنهانی انجام می گیرد، مع الوصف چنان نبوده است که هیچکس مطلع نگردد. زیرا با همه سختگیری و فشاری که از طرف خلفای عباسی و ماموران آنها برا ی جلوگیری ازدواج امام حسن عسگری (ع) و تولد

دیدگاهتان را بنویسید