منبع پایان نامه درباره
خلفای عباسی، اهل بیت (ع)
Abstract Energy Background

منبع پایان نامه درباره خلفای عباسی، اهل بیت (ع)

آنها که از ولادت مهدی مورد خبر داده اند
در احادیث پیغمبر و اهل بیت (ع) صریحاً گفته شده است که ولادت مهدی موعود اسلام بطور پنهانی انجام می گیرد، مع الوصف چنان نبوده است که هیچکس مطلع نگردد. زیرا با همه سختگیری و فشاری که از طرف خلفای عباسی و ماموران آنها برا ی جلوگیری ازدواج امام حسن عسگری (ع) و تولد

پاسخی بگذارید

بستن منو