منبع پایان نامه درباره بالشتک، سندان، رنج‌های، چرخانده

No Comments
دانلود پایان نامه

شکل بین دو سندان تحت فشار هیدرو استاتیکGpa7پرس کاری می‌شود. با افزایش فشار، قطعه بین قالب‌ها در سندان با لبه های دانه دار فرو می‌رود و یک بالشتک در لبه نمونه ایجاد می‌شود. یکی از سندان‌ها نسبت به دیگری چرخانده می‌شود. سرعت چرخش می‌توان در رنج‌های مختلف باشد. و این منجر به تغییر فرم قطعه با برش ساده شود. بالشتک یا پلیسه از تماس دو

  دانلود پایان نامه دربارهمحیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید