منبع پایان نامه درباره
بالشتک، سندان، رنج‌های، چرخانده

منبع پایان نامه درباره بالشتک، سندان، رنج‌های، چرخانده

شکل بین دو سندان تحت فشار هیدرو استاتیکGpa7پرس کاری می‌شود. با افزایش فشار، قطعه بین قالب‌ها در سندان با لبه های دانه دار فرو می‌رود و یک بالشتک در لبه نمونه ایجاد می‌شود. یکی از سندان‌ها نسبت به دیگری چرخانده می‌شود. سرعت چرخش می‌توان در رنج‌های مختلف باشد. و این منجر به تغییر فرم قطعه با برش ساده شود. بالشتک یا پلیسه از تماس دو

دیدگاهتان را بنویسید