منبع پایان نامه درباره
آندلس، جنک، ۲۴۰، ….

منبع پایان نامه درباره آندلس، جنک، ۲۴۰، ….

می خواست با استفاده از آشفتگی هایی که در پایتخت خلافت بود بر همه شام مسلط شود و به مصر دست اندازی کند.
آندلس ( اسپانیا)
آندلس در سال ۹۲ هجری / ۷۱۱ میلادی به دست مسلمین فتح شد در سال ۲۴۰ هجری میان مسلمانان و مسیحیان جنک سختی در گرفت. در حکومت ابو عبدالله محمد …. به گفته بعضی از مورخان از دو طرف بیست هزار نفر کشته شدند و

دیدگاهتان را بنویسید