منبع پایان نامه ارشد درمورد
اموال غیر منقول

منبع پایان نامه ارشد درمورد اموال غیر منقول

قانونی و مرور زمان.

ز- شیوه تحقیق
روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق ، روش استدلالی می باشد که با مطالعه قوانین و مقررات تدوین شده در خصوص موضوع،کتب ، نشریات و مقالات موجود در چند سایت اینترنتی ، مطالبی در خصوص موضوع تحقیق استخراج و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. امید است که با بررسی مقایسه ای موضوع در دو نظام حقوقی متفاوت ، قدمی هر چند اندک جهت رفع ابهامات موجود در قوانین متعدد وضع شده در این خصوص برداشته شود.

ح- تقسیم بندی کلی مطالب
این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول در قالب کلیات و شامل دو مبحث مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا و شرایط تحقق مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا می باشد. از آنجاییکه مسؤولیبت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق منوط به تحقق ارکان و شرایطی می باشد ، لذا فصل دوم تحت عنوان مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا تدوین گردیده است و شامل دو مبحث می باشد که در مبحث اول مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و در مبحث دوم ، ارکان مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت در کامن لا و افرادی که در این نظام حقوقی مسؤول جبران خسارت هستند مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پس از تحقق ارکان مسؤولیت مدنی در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و کامن لا ، ضمانمت اجراهایی جهت جبران خسارات وارده به خواهان پیش بینی شده است و در مقابل عواملی نیز وجود دارند که رافع مسؤولیت مدنی خوانده تلقی می شوند که در صورت وجود آن عوامل ، خوانده یا به طور کلی از مسؤولیت مبری می شود و یا ممکن است مسؤولیت بین خوانده و اشخاص دیگر تقسیم شود لذا به همین دلیل فصل سوم تحت عنوان آیین رسیدگی ، ضمانت اجرا و عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق تدوین گردیده و شامل سه مبحث می باشد که در مبحث اول ضمانت اجرای ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا ، در مبحث دوم عوامل رافع مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران و کامن لا و در مبحث سوم آیین رسیدگی در دعاوی مسؤولیت مدنی ناشی از مزاحمت و ممانعت از حق در این دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول :
کلیات

فصل اول : کلیات
مباحث طرح شده در این فصل عبارت است از : مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق و شرایط تحقق آنها در حقوق ایران و کامن لا.

مبحث اول : مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق
. گفتار اول : مفهوم مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران
الف- مزاحمت
مزاحمت در لغت به معنای اذیت کردن – انبوهی کردن و تنگ گرفتن بر کسی می‌باشد.
وسعت این کلمات در لسان عمومی به قدری است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت ازحق بلکه هر گونه آزار روانی و حیثیت را نیز در بر می گیرد. لذا مزاحمت در تعریف عام خود، اقسام زیادی دارد که هم شامل ایجاد مزاحمت نسبت به استفاده از اموال غیر منقول می شود و هم شامل مزاحمتهای دیگر مانند ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله اسلحه و یا چاقو(ماده 617ق.م.ا) ، ایجاد مزاحمت و تعرض نسبت به زنان(ماده 619ق.م.ا) ، ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن (ماده 641 ق.م.ا) ، ایجاد مزاحمت به وسیله اخلال در نظم و آرامش عمومی (ماده 618 ق.م.ا) ، ایجاد مزاحمت به وسیله گلاویز شدن با افراد (ماده 617 ق.م.ا) ، ایجاد مزاحمت به وسیله آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و آلودگی صوتی (ماده 32 قانون جلوگیری از آلودگی هوا) . ولی آنچه در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ، ایجاد مزاحمت نسبت به استفاده متصرف از اموال غیر منقول است ، که مصادیق آن در ق.آ.د.م.د.ع.ا. مصوب 1379 ، ق.ا.ق.ج.ت.ع. مصوب 1352 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نفس عمل مزاحمت در قانون مدنی و قوانین دیگر تعریف نشده ولی به همه آن اعمال و اقداماتی اطلاق می‌شود که به نحوی از انحاء برای متصرف در حیطه تصرفات خود ایجاد اختلال نموده و یا مانع از استفاده کامل متصرف از مال غیر منقول خود شود مانند : گشودن پنجره به منزل مسکونی دیگری ، رها کردن فاضلاب در ملک دیگری ، قرار دادن دودکش حمام و بخاری به طوری که دود آن باعث ایجاد زحمت برای ساکنان املاک مجاور شود و مانند آن .
البته این اقدامات تا حدی مزاحمت تلقی می شود که مال از تصرف متصرف خارج نشود اگر اقدام خوانده از این حد تجاوز و مال غیر منقول از تصرف متصرف خارج و به تصرف خوانده درآید، اگر چه امکان استفاده از مال را به طور کلی از متصرف سابق سلب نموده ولی دعوای مزبور مزاحمت تلقی نشده و از مصادیق دعوای تصرف عدوانی است .

به موجب ماده 160 ق . آ. د. م. د. ع. ا :« دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد» .
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مزاحمت می بایست به صورت فعل باشد یا ترک فعل نیز می تواند مزاحمت تلقی شود ؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که دعوای مزاحمت در صورتی قابل پذیرش است که مزاحمت خوانده به صورت فعل مثبت باشد و ترک افعالی که خوانده بر حسب قرار داد یا قوانین مکلف به انجام آن بوده است مزاحمت تلقی نمی شود مثلا : اگر درخت یا قسمتی از بنای ملکی شکسته یا تخریب شده و در داخل ملک مجاور بیفتد علاه بر اینکه چنین عملی از ناحیه صاحب درخت یا بنا به طور عمد صادر نشده چون مالک ملک مجاور با خود داری از برداشتن درخت یا مصالح ساختمانی تخریب شده از ملک خواهان مرتکب ترک فعل گردیده است ، لذا مسأله تحت عنوان مزاحمت به صورت دعاوی تصرف تلقی نمی شود ، هر چند این ترک فعل باعث ایجاد مزاحمت برای خواهان جهت استفاده از ملک متصرفی خود شود.

سؤال دیگر اینکه آیا مزاحمت لفظی را نیز می توان از مصادیق مزاحمت مشمول ماده 160 ق . آ. د. م. د. ع. ا دانست یا خیر ؟ مثلا از آنجایی که نقل و انتقال عین یا منافع یکی از مظاهر تصرف است فردی با بیان مطالبی در خصوص مال موضوع معامله ، فردی را که قصد خرید یا اجاره یا رهن گرفتن ملک را دارد از انجام معامله منصرف نماید ، آیا می توان عمل فرد مذکور را مزاحمت دانست ؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که چون با صدور دستور رفع مزاحمت ، جلوگیری از این مزاحمت توسط مأمورین انتظامی میسر نیست بلکه خود شخص مزاحم باید به میل خود از گفتن مطالب امتناع نماید ، این عمل را نمی توان موضوع دعوای مزاحمت قرار داد و متضرر می تواند محکومیت مزاحمین لفظی را به جبران خسارت وارده از دادگاه صالح در خواست نماید .

ب- ممانعت از حق
ممانعت در فرهنگ لغت به معنی کسی را از کاری بازداشتن ،منع کردن و جلوگیری کردن آمده است و مانع نیز عبارت است از: هرچه که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند. بنابراین اصطلاح ممانعت از حق به معنای باز داشتن از حق یا جلوگیری از تحقق یافتن اثر حق می باشد. ماده159 ق.آ.د.م.د.ع.ا مقرر می دارد : «دعوای ممانعت از حق عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» . بنابراین موضوع این دعوا حق ارتفاق و انتفاع می باشد .

گفتار دوم : مفهوم مزاحمت در کامن لا
الف – تعریف مزاحمت
Nuisance (مزاحمت) در فرهنگ حقوقی بهمن چنین تعریف شده است:« اذیت و استفاده غیر مجاز و غیر قانونی از اموال توسط فرد و ایجاد مانع و صدمه زدن به حق دیگری یا تمـامـی مـردم و ایـجـاد نـاراحـتـی بـه نحوی که قانون آن را مفسد و صدمه آور بداند وایذاء» .
مزاحمت در کامن لا را می توان این گونه تعریف کرد : اصولا هر چیزی (به غیراز مصوبه پارلمان ) که از استفاده و بهره برداری هر کس از حقوقش جلوگیری نماید.
لذا با توجه به تعریف مذکور باید ابتدا تعریف دقیقی از مزاحمت قانونی ارائه شود تا مزاحمتهایی که مشمول این تعریف نباشد در زمره مزاحمت های کامن لا گنجانده شود. تعریف دقیقی از مزاحمت قانونی وجود ندارد ولی برای اقامه دعوی، مزاحمت باید احتمالا مضر به سلامت افراد باشد یا با استفاده مشروع و انتفاع آنها از ملکشان برخورد داشته باشد. این مورد مخصوصا در مورد مزاحمت برای همسایگان در خانه ها و باغهایشان بکار می رود. قانون حمایت از محیط مصوب 1990 و قانون سلامت عمـومـی مـصـوب 1936 انواع مشخصی از مزاحمت ها را بیان نموده که جبران خسارت در آنها قانونی است و شامل موارد زیر می شود:
سیگار کشیدن و دودها، گرد و خاک ، بوها ، بخارها ، توده های زباله ، حیوانات ، سر و صدا و آلوده کردن آب.
ب ـ اقسام مزاحمت
مزاحمت‌ها در کامن لا به دو دسته تقسیم می شوند :
1- مزاحمت عمومی- مزاحمت عمومی فعل یا ترک فعل غیـر قانونی است که تمام یا قسمتی از زندگی ، سلامت یا آسایش عموم را به خطر انداخته یا مختل می کند یا به وسیله آن جامعه یا قسمتی از آن جهت اجرای یک حق عمومی با مانع بر خورد می کند. بستن بزرگراه، احداث کارخانه که موجب انتشار دود ، بخار یا گرد و غبار بیش از حد شده و آسایش افراد منطقه را بر هم می‌زنند، مزاحمت عمومی محسوب خواهد شد.
2- مزاحمت خصوصی ــ مزاحمت خصوصی عبارت است از: ایجاد اختلال غیر قانونی در استفاده و بهره برداری اشخاص از ملکشان یا بعضی حقوق ( مانند حق ارتفاق ) که ممکن است شخص در رابطه با آن ملک داشته باشد.
ماده 3480 قانون مدنی کالیفرنیا مقرر می دارد:« مزاحمت عمومی عملی است که همزمان بر کل اجتماع یا همسایگان یا تعداد قابل توجهی از افراد اثر می گذارد اگر چه اندازه آزار و اذیت یا خسارت تحمیل شده بر اشخاص نا برابر باشد» و سپس ماده 3481 همان قانون مقرر می دارد : « هر مزاحمتی که شامل تعریف قسمت قبل نشود مزاحمت خصوصی است» . لذا طبق قانون مذکور در صورتی که فعلی در زمره مزاحمت های عمومی نگنجد می توان آن را مزاحمت خصوصی تلقی نمود. با توجه به تعاریفی که از مزاحمت ارائه شد می توان گفت که در کامن لا شبه جرم خـاصی تحت عنوان ممانعت از حق وجود ندارد و ممانعت از حق نیز از موارد مزاحمت تلقی می شود .
ج ـ تفاوت مزاحمت و تعرض
در کامن لا تعرض به ملک به سه شکل تحقق پیدا می کند :
ورود به ملک دیگری
باقی ماندن در ملک دیگری
انداختن هر شئ مادی به ملک دیگری
با توجه به تعریف تعرض در کامن لا می توان گفت که تعرض به ملک در کامن لا شبیه به تصرف عدوانی در حقوق ایران می باشد و همانطور که در حقوق ایران بین مزاحمت و تصرف عدوانی تفاوتهایی وجود دارد در کامن لا نیز بین مزاحمت و تعرض (تجاوز ) تفاوت هایی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از :

1- در مزاحمت، اختلال باید غیر مستقیم باشد. بنابراین بوی توده کود برای همسایه مزاحمت است ولی انداختن زباله به باغ همسایه تعرض است.
2- مـزاحـمـت فقط بااثبات خسارات خاص قابل اقامه دعوی است یعنی در مزاحمت مدعی در صورتی می تواند اقامه دعوی نماید که از طریق مزاحمت خساراتی متوجه وی شده باشد ولی صرف تعرض به ملک شخص بدون اثبات خسارات قابل اقامه دعوی می باشد .
3- تجاوز، ورود غیر قانونی چیزی یا شخصی به ملک دیگری است ولی در مزاحمت به ورود نیازی نیست و می تواند در ملک خوانده بوجود آید.

دیدگاهتان را بنویسید