منبع پایان نامه ارشد درباره
، مربعی، مفیدترین

منبع پایان نامه ارشد درباره ، مربعی، مفیدترین

نمایش در ارتفاع مناسب قرار گیرد.
3 – باید تعیین شود که در هر دریف تماشاچی تا چه حد می تواند از مرکز ردیف دور باشد.
4 – گنجایش سالن سینما
5 – اکوستیک سالن
صحنه
نسبت های صحنه توسط خطوط دید از جایگاه تماشاگران به وجود می آیند محوطه صحنه متشکل از قسمت بازی به علاوه گذرگاه ها ( پیرامون پشت صحنه ) و محل های کار است. سن یا صحنه مطلوب مربع طراحی می گردد اما در بسیاری از اوقات عمق آن را دو برابر دهانه آن در نظر می گیرند تا صحنه دارای عمق باشد.
مفیدترین صحنه نمایش صفحه ای است که مربع شکل باشد زیرا امکان پخش هر دو نوع تصویر افقی و عمودی را به همان خوبی تصویر مربعی فراهم می آورد. برای صفحه

دیدگاهتان را بنویسید