منبع تحقیق با موضوع جمع آوری اطلاعات

No Comments
دانلود پایان نامه

می رسد هر چند که در این بخش با امار مبتنی بر قیمت مواجه هستیم ولی به علت دشواری و پر هزینه بودن جمع آوری اطلاعات آماری، ارقام معاملاتی این بخش در حساب های ملی منظور نمی شود. (دوید،۱۳۷۶)
بخش نا منظم:
در این بخش مبادلات بازاری برای کالا و خدمات وجود دارد، به طوری که از لحاظ تولید نیز ماهیت قانونی آن محرز است. ولی از لحاظ توزیع

  منبع پایان نامه درباره شورش، مشق، ۲۵۵، هجری)

دیدگاهتان را بنویسید