منبع تحقیق با موضوع بیمه های اجتماعی

No Comments
دانلود پایان نامه

فعالیت های تولیدی و خدماتی صورت گرفته در این بخش از ماهیت غیر قانونی از قبیل: فرار از مالیات، فرار از مقررات کار و ایمنی کارگاه، عدم رعایت اصول بهداشتی و هم چنین تقلب در بیمه های اجتماعی و امثال آن برخوردار است. این بخش از گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و لحاظ نشدن آن در حساب های ملی باعث گمراهی سیاست گذاران و برنامه ریزان

  منبع تحقیق با موضوع بخش غیر رسمی، حمل و نقل، بخش خانگی

دیدگاهتان را بنویسید