منابع پایان نامه درمورد دســترستر، …..، مرطوبیت، مولاریته

conceptual grunge style image of abstract light manipulation and silhouetted man

آند ، دمای مرطوبیت ، غلظت یا مولاریته سوخت ، سینتیک واکنش و ….. که از میان این پارامتـرها تعدادی قابل کنترل و تعدادی غیر قابل کنترل اند و یا به عبارت صحیح تر کنترل برخی از پارامــــــترها هزینه زیادی در بر داشته طوری که از کنترل آنان صرف نظر شده و به مهار کردن پارامترهای در دســترستر پرداخته شده است. در مقالات معمولا به بررسی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*