منابع پایان نامه درمورد
دســترستر، …..، مرطوبیت، مولاریته

منابع پایان نامه درمورد دســترستر، …..، مرطوبیت، مولاریته

آند ، دمای مرطوبیت ، غلظت یا مولاریته سوخت ، سینتیک واکنش و ….. که از میان این پارامتـرها تعدادی قابل کنترل و تعدادی غیر قابل کنترل اند و یا به عبارت صحیح تر کنترل برخی از پارامــــــترها هزینه زیادی در بر داشته طوری که از کنترل آنان صرف نظر شده و به مهار کردن پارامترهای در دســترستر پرداخته شده است. در مقالات معمولا به بررسی

دیدگاهتان را بنویسید