منابع پایان نامه درمورد
بهینه سازی
businessman and drawing bulb with arrows over head

منابع پایان نامه درمورد بهینه سازی

که در سال ۱۹۸۰ توسط خود تاگوچی معرفی شد ، برای بهینه سازی پارامترهای فرآیندی استفاده کردند . استفاده از این روش تعداد آزمایشـات مورد نیاز را به طرز چشـم گیری کاهش داده و این سبب کاهش هزینه ها وکوتاهتر شدن زمان آزمایش می گردد . در روش تاگـوچی دو دسته پارامـتر موجود است ، پارامترهای قابل کنترل و پارامترهای غـیر قـابـل کنترل کـه

پاسخی بگذارید

بستن منو