منابع تحقیق درمورد یارانه، اجتماعی،، کشاورزی،،

No Comments
دانلود پایان نامه

کشاورزی ، امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز بوجود آورند . لیکن سیاستهای دولت سبب می شود تا حتی پس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین ، پرداخت یارانه مذکور تداوم پیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه منابع گردد.
بسیاری از دولتها به عنوان بخشی از سیاستهای کشاورزی، یارانه تولید را برای رسیدن به اهداف خاص اجتماعی،

  منابع تحقیق درمورد محصولات کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید