منابع تحقیق درمورد
کشورهای در حال توسعه، مصرف کنندگان، یارانه ها

منابع تحقیق درمورد کشورهای در حال توسعه، مصرف کنندگان، یارانه ها

یارانه می پردازد تا علاوه بر تقویت بخش تولید ، قیمت آنها را نیز برای مصرف کنندگان ارزان نگه دارد . این یارانه ها معمولا به نهاده هایی چون کود شیمیایی ، سم ، بذر ، ماشین آلات پرداخت می شود( کوپاهی و آقایا،۱۳۷۲). پرداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشور های جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه است. در واقع هدف

دیدگاهتان را بنویسید