منابع تحقیق درمورد
اجتماعی و سیاسی

منابع تحقیق درمورد اجتماعی و سیاسی

اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد،افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول وهم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها،افزایش پیدا می کند. یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا

دیدگاهتان را بنویسید