مقاله (پایان نامه) : مهمترین سیستمهای مؤثر بر توسعه انسانی

مقاله (پایان نامه) : مهمترین سیستمهای مؤثر بر توسعه انسانی

  • Post author:
  • Post category:علمی

۱- سیستم استخدام و نگهداری نیروی انسانی

امروزه بخشی  از تلاش  مدیران عبارته  از پیدا کردن  بهترین و مناسب  ترین فرد واسه  یه  شغل مشخص.  واسه اینکه سازمان  بعدا درگیر مشکلات به وجود اومده توسط نبود تطبیق فرد و شغل در زمینه های جور واجور نشه لازمه از راه یه سیستم استخدام پویا و منعطف بکنه انجام اقدامات زیر می تونه درزمینه سازی سیستم فوق مؤثر باشه:

مشکلات

جذب  خواهندگان  دارای شرایط  و ارائه روشای  مناسب جهت  جذب این  نیرو .  بر پا کردن آزمون استخدامی به منظورشناخت توانایی ، هوش ، نگرشهای شخصیتی وهمچنین انتخاب افراد مناسب واسه ورود به سازمان(استخدام کارکنان جدید چیزی بسیار خطیر و مهم به حساب می آیدچرا که نیروهای جدید باید در حکم خون تازه ای دررگای سازمان باشندو نه باری بردوش اون. اینطوری سازمان ازابتدا باید برروی استخدام افراد حسا سیت به خرج دهدتا افراد مناسب برگزیده شن.  چون پس از ورود ، منابع زیادی  واسه آموزش و تربیت  این  نیروها  صرف  می شه که اگه جواب مناسب نده  نه فقط منابع انسانی به هدررفتهه  بلکه دفع این نیرو هم مشکلات روانی بسیاری رو در سازمان دلیل می شه) ، جفت و جور توضیح شغل و ارائه راه شغلی افراد در ابتدای استخدام و تفهیم و توجیه اونا و آشنا کردن اونا باوظایف خود ونظامای سازمان،جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات از واحدهای  سازمان به  منظور شنا خت  نیازای  نیروی انسانی ، جفت و جور آگهیای استخدام.

۲- سیستم دستمزد،امتیازات و جبران خدمت

نظام جبران خدمات معمولا بخشی از نظام نگهدر منابع انسانی به حساب می اید و شاید جایگاه مناسب اون در نظام نگهداری منابع انسانیه ولی از انجا که اولین پدیده ای که هر تقاضا کننده استخدام در ورود به سازمان به ان توجه کافی داره حقوق و امتیازات دریافتی در ابتدای ورود و حتی در طول خدمت در سازمانه.

مجموعه فعالیتهای لازم جهت تاثیر در سیستم فوق عبارتند از :

۱- جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات  در مورد وضعیت کار.

۲- جفت و جور قوانین ، شرایط و دستورالعملهای دستمزد و امتیازات براساس قوانین دولتی، حسن معروفیت سازمان ، پول و پله و سرمایه سازمان ، روش هدف دار پیشرفت سازمان  ،نیازمندیهای کارکنان و یافته های بررسی وضعیت کار

۳- رابطه با سیستم آزمایش کارایی و تأثیرنتایج آزمایش در دریافتهای مستقیم افراد.

 

 

 

 

 

 

۳- سیستم تشویق و تنبیه

 هدف این سیستم به اجرا  درآوردن تشویق و  تنبیه در سازمان براساس قوانین  مشخص و پایاه.

در واقع هر عمل مشخص درخشش خود رو داره ،هم اینکه افزایش احساس مورد توجه بودن کارکنان درسازمان ، افزایش و هدایت خلاقیت کارکنان ، افزایش مقبولیت سازمان و توان جذب و نگهداری  کارکنان خلاق ، ایجاد  نیروی  دافعه  مناسب واسه کارکنان بی ثمر و خنثی، کاهش تخلفات و اشتباهات و افزایش تعهد  از راه سیستم  تنبیه و ایجاد  نظم  و  انظباط   در  محیط کار از  اهداف دیگه این سیستم  است.

خلاقیت

۴- سیستم پیشرفت

میل به پیشرفت  و موفقیت  در نهاد هر سازمان  وجود  داره . هروقت راه رشد  شغلی  و موفقیت  در کار مشخص و معلوم باشه خود سایقیه واسه تلاش و فعالیت بیشتر . بنابر این  سیستم  پیشرفت از چیزای مهم منابع انسانیه.  جلوگیری از رسوب و انجماد  کارکنان و ایجاد  فضا منا سب و لازم  واسه رشد شغلی به خاطر نگهداری کارکنان کارا ، پرکردن پستای خالی بانیروهای داخلی ، امکان رشد وترقی کارکنان ،رفع نیازای  مادی  اونا و حفظ  سلسله مراتب  ارشد یت   در محیط کار از جمله اهداف  سیستم  پیشرفت هستش.

۵- سیستم آموزش و بهبود توانایی

  آموزش و خود آموزی امروزه واسه هر سازمانی لازمه. چون  تغییرات سریع  محیطی  رو فقط با در اختیار داشتن کارکنان آزموده  میشه تبدیل به فرصت  رشد کرد . توجه به افزایش توان کارکنان همیشه می تونه سرمایه گذاری صحیحی حساب شه که نتیجه  مطلوب در لحظات حساس واسه سازمان داره.

 

۶- سیستم اراده کردن

اراده کردن

یکی از معضلات  بزرگ در سازمانها  روش اخذ  تصمیم و رهبریه . این مطلب ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺍ ًبا روش مدیریت رابطه پیدا می کنه و  یکی  از مهمترین فرایندا تو یه  سازمان هستش . اتخاذ  تصمیم مناسب در لحظه مناسب وباروش مناسب می تونه ضامن باقی موندن و جست و خیز سازمان باشه،سیستم اخذ تصمیم باید با ساختار و  فرهنگ سازمان هم سنخ باشه ، از انعطاف بهره مند باشه  و از بیشترین حد مشارکت کارکنان استفاده کنه.

۷-  سیستم رفاهی و پشتیبانی

خدمات مختلفی که  اندازه توجه و پشتیبانی سازمان رو از کارمندان  نشون میده ، می تونه  در این سیستم جای گیرد . سازمان نه  تنها باید  به رفاه کارکنان توجه  کنه  بلکه لازمه این احساس رو در  اونا زنده کنه که همیشه حامی و پشتیبان اونا در لحظات سخت و هم اینکه تأمین کننده حقوق اوناس(سیدجوادین وهمکاران،۱۳۸۸).