مقاله رایگان درمورد رسانه های گروهی

استخدام و جذب :
الف ) گزینش داوطلبان با انگیزه و علاقه مندی به پلیس
ب ) وضعیت جسمانی مناسب داوطلبان
ج ) ضریب هوشی و استعداد
د ) اصالت خانوادگی داوطلبان
3-شاخص های آموزشی و تربیتی :
الف ) کاربردی بودن اموزش ها
ب ) وجود مربیان متخصص ، متعهد جهت تربیت نیروهای انسانی
ج ) وجود فضای آموزشی مناسب و جذاب
د ) بهره مندی از وسایل کمک آموزشی به روز و علمی و منابع معتبر پلیس
ه ) وجود الگوی رفتاری مناسب پلیس برای دانشجویان پلیس
4-متغیرها و شاخص های تجهیزات ، امکانات مدرن پلیسی :
الف ) ساختمان های مناسب پلیسی جهت پاسخگویی سریع و راحت به مردم
ب ) فناوری های پیشرفته برای اجرای سریع و دقیق مأموریت ها به ویژه استفاده از فناوری پیشرفته رایانه ای .
5-شاخص های مدیریتی متعهد و کار آمد :
الف ) مدیران و فرمانده هان متعهد و کارآمد
ب ) وجود معیارهای کاربردی برای انتخابات و به کار گیری افراد در مسئولیت ها و مناسب پلیسی

ج ) توزیع مدیریتی صحیح
د ) برخورداری از صحت عمل در فرآیند اجرای مأموریتهای پلیسی
6-همبستگی سازمانی
7- اطلاع رسانی و استفاده از ابزارهای لازم جهت برقراری منطقی با مردم استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما
8- قانون گرایی و بی طرفی پلیس متناسب با شرایط اجتماعی
ب : ویژگی های برون سازمانی :
در این خصوص می بایست به متغیر هایی همچون پایگاه و منزلت اجتماعی پلیس در جامعه و در میان شهروندان ، آشنایی مردم با وظایف پلیس و آشنایی آنان نسبت به وظیفه خودشان در مقابل پلیس ، هماهنگی و تعامل میان پلیس و سایر دستگاه ها و مشخص نمودن جایگاه هرکدام در تأمین امنیت و آسایش عمومی ، حمایت شهروندان و رسانه های گروهی به عنوان حامی شهروندان و حافظ امنیت و آسایش عمومی توجه داشت.
گفتار پنجم : ویژگی اقتدار در نیروی پلیس :

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

می توان ادعا کرد که پلیس مطلوب همان پلیس مقتدر است ، پلیسی که با نمایش اقتدار خود ، بتواند وظیفه ی خود را که همان برقراری امنیت است ، بدرستی به انجام برساند پلیس نماد اقتدار نظام سیاسی هر کشور است و بین اقتدار سیاسی و امنیت اجتماعی رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد در حقیقت پلیس مقتدر می تواند توانایی حکومت در مقابله با بزهکاران و قانون شکنان را نمایان سازد، فرصت را از هنجار شکنان گرفته و مانع از تعرض آنان به جان و مال و ناموس مردم شود و اجازه طمع نمودن به انجام رفتارهای محرمانه را به آنها ندهد و مهمتر اینکه اعتماد شهروندان را نسبت به حاکمیت در مبارزه با بزهکاران افزایش دهد که این امر زیربنای اصلی برقراری امنیت در جامعه می باشد . لذا پلیس مقتدر امنیت و آرامش را به جامعه به ارمغان می آورد و در چنین حالتی است که مشروعیت و مقبولیت حکومت در میان مردم افزایش پیدا کند و دستاورد چنین جریانی ، ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه خواهد بود چرا که اصلی ترین مطالبه مردم از حکومت ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه می باشد و اگر نقصی در سایر بخش های جامعه از جمله امور اقتصادی ، رفاهی . . . وجود داشته باشد تحمل می کنند اما عدم وجود امنیت را بر نمی تابند و هیچ عذری را در این خصوص از حکومت نمی پذیرند. بنابراین امنیت اجتماعی مطلوب در گرو داشتن حکومتی مقتدر است و حکومت مقتدر ، بدون وجود پلیس مقتدر ، هوشمند ، توانا و با کفایت که هدف اصلی او پاسداری از جان و مال و ناموس و آبروی انسانهاست و در این راه نهایت تلاش خود را انجام می دهد، محقق نخواهد شد .
گفتارششم : ویژگی پایبندی پلیس به قانون :
پلیس مطلوب ، پلیسی است که خودش قوانین و مقررات را به خوبی رعایت کند وقتی شهروندان مشاهده میکنند که پلیس بیشتر از همه مطیع قوانین و مقررات می باشد و به شدت قانونگراست و از قانون عبور نمی کند می آموزند که می بایست قانون ، نظم و انطباط و مقررات را محترم داشته و آن را رعایت کنند چرا که اگر خلاف این موضوع در جامعه به وجود آید و اگر پلیس خود نسبت به قوانین و مقررات بی تفاوت باشد و مجری آن نباشد به طور طبیعی موجب بدآموزی و تداعی فاسدی در جامعه خواهد داشت. در واقع پلیس با رعایت قانون به ویژه زمانی که ملبس به لباس پلیسی می باشد و یا در حال مأموریت است ، مطلوبیت خود را به اثبات می رساند به عنوان مثال وقتی پلیس خود هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده نمی کند دیگر نمی توان از شهروندان ، انتظار پایبندی به قانون را داشت و یا هنگام برخورد با مجرمان باید از قوانین تبعیت کند و آنچه را که دستگاه قضایی وی را مکلف به ان می سازد ، مطیع باشد در حقیقت رفتار پلیس باید در قالب حفظ کرامت انسانها و احترام به شخصیت آنها باشد. در جوامع امروزی مردم باور کرده اند که پلیس جزو ملزومات اولیه زندگی آنهاست و این نهاد خدمتگزار هرچه مقتدرتر و با صلابت تر عمل کند در نهایت نفع متوجه همه افراد جامعه می شود لذا سروکار داشتن با معدود افراد هنجار شکن و اخلال گر در جامعه نباید نگاه غالب پلیس در تعاملات اجتماعی باشد. پلیس مطلوب باید به خوبی گروه خلاف کاران را از مردم عادی جداکرده با هر یک برخورد مناسبی داشته باشد چرا که درصد ناچیزی از جامعه هنجار شکن و مجرم می باشند و این امر نباید نوع رفتار پلیس با این قشر را به همه افراد جامعه دهد و در چنین شرایطی است که مردم دستورات پلیس را از روی پذیرش ، رضایت و اقناع خواهد پذیرفت و دیگر احساس تحمیل ، زور و اجبار نمی کنند و همین روحیه زمینه ساز تعاملات پویا ، شاداب و منطقی بین پلیس و مردم خواهد بود. نکته ایی که در این خصوص باید یاآور شد این است که این رویکرد پلیس هرگز به معنای نفی زور و اقدامات بازدارنده و تنبیهی علیه هنجار شکنان و مجرمان نمی باشد. مسئله مهم آن است که در راستای هدف مهم اصلاح فرد و جامعه ، شیوه ایی که متناسب تر ، اثرگذارتر و کم هزینه تر است ، مورد گزینش واقع گردد و پلیس مطلوب پس از جلب اعتماد و مشارکت مردم ، میتواند از انها بخواهد که بالاترین سطح مشارکت خود را با پلیس به نمایش بگذارند و آن همان پایبندی به ارزش ها و قانون و عدم ارتکاب خلاف و رفتار مجرمانه خواهد بود .
گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس
پلیس به عنوان حافظ جان ، مال ، آبرو و حیثیت شهروندان وظیفه خطیر و دشواری پیش رو دارد که افراد به هنگام مواجهه با انواع خطرات به او متوسل می شوند تا از چتر حمایتی اش بهره مند گردند، پلیس از نیروی بازدارنده خود در جهت حمایت فیزیکی و معنوی از شهروندان با اقدامات مناسب و ضروری استفاده می کند تا نقش خود را در استقرار امنیت و پیش گیری و مبارزه با جرم ایفا نماید اما یکی از مباحثی که به هنگام استفاده پلیس از نیروی خود مطرح می گردد ، مسئولیت مدنی پلیس می باشد و می بایستی قواعد ویژه و خاصی براساس وظیفه ای که پلیس در جامعه دارد برای او در نظر گرفته شود، قواعدی که بتواند هم منافع شهروندان را در راستای حمایت از حقوق شهروندی حفظ نماید و هم پلیس را با محدودیت هایی مواجه نسازد که او را از ایفای وظیفه ی خود بازدارد لذا یکی از راهکارهایی که میتواند در این خصوص مطرح گردد، ارتباط مسئولیت پلیس با سازمان متبوع او می باشد و نه خود پلیس ، یعنی مسئولیت مدنی ناشی از وظایف پلیسی برعهده سازمان پلیس باشد که این امر مستلزم وضع قوانین خاصی در این زمینه می باشد چرا که با استناد به قانون مسئولیت مدنی نمی توان با موانع و محدودیت های موجود در این زمینه بر
خورد نمود و این بدان علت می باشد که پلیس جلوه ایی از حاکمیت می باشد که شهروندان جامعه خودشان با تفویض مقداری از قدرت خودشان ، برقراری نظم عمومی به این بازوی حاکمیت ، در حقیقت هزینه ها و مسئولیت های استفاده از این نیرو را تا حدودی پذیرفته اند و همین امر باعث تفاوت در مسئولیت مدنی پلیس با سایر سازمان و نهادهای دولتی می باشد. اما آزادی عمل در رفتار پلیس نباید به نحوی باشد که شهروندان زیان دیده از عمل پلیس امیدی برای مطالبه خسارت خود نداشته باشند . لذا با وضع قوانین مناسب که پاسخگوی مشکلات درخصوص مورد باشد و نیز آگاهاندن شهروندان به قوانین و متوجه نمودن مسئولیت به سازمان به ویژه در برخی اقدامات پلیس که از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی یا استفاده از زور در موقعیت های خاص می باشد ، می توان مسئولیت مدنی پلیس را تبین نمود لازم به ذکر می باشد که مقنن در مورد خساراتی که پلیس به سازمان پلیس وارد می کند ، حساسیت بیشتری نشان داده و در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، در موارد زیادی به مسئولیت مدنی او در قبال سازمان تصریح می کند که این امر بیانگر آن می باشد که در نگاه قانونگذارخسارات وارده به سازمان پلیس مهمتر از خسارات وارده به مردم می باشد .
1-در مواد 41 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 51، 53 ، 78 ، 85 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، ضمن بیان مجازات های قانونی پرسنل نظامی به مسئولیت مدنی آنان نیز تصریح شده است برخی از حقوقدانان براین باورند که : که در امور فنی و تخصصی نمی توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معیار تمیز خطا از صواب پذیرفت و داوری عرف که بطور معمول به یاری ذوق و از راه اشراق بدست می آید ، گاه چنان با واقعیت های علمی و فنی ناسازگار است که به ناچار باید در نفوذ و اعتبار آن تردید نمود بخصوص از انسانی که با مفاهیم علمی و فنی ویژه ای خو گرفته نمی توان انتظار داشت که در واکنش خود شان بسان مردم عادی باشد. لذا برای شناسایی تقصیر پلیس باید رفتار یک پلیس متعارف و محتاط را معیار قرار داد بنابراین پلیسی که در اجرای وظایف محوله ، از ارزشهای فنی و اصول حرفه ای خود تجاوز نماید و ضرر و زیانی وارد سازد ، مرتکب تقصیر شده است لذا با تشخیص تقصیر پلیس می توان مسئولیت مدنی وی را مشخص نمود که البته شناسایی این امر باید با معیار شغلی و حرفه ای پلیس صورت گیرد تا با داوری عرف. و در صورت وجود ضرر و زیان در غیر موارد تقصیر به هنگام مأموریت در عملیات های خاص، مسئولیت مدنی ناشی از آن باید متوجه سازمان پلیس باشد .

گفتارهشتم : پلیس قضایی :
پلیس قضایی به معنای پلیس تخصص یافته و پلیسی است که جهت کمک به قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی و تحت پوشش قوه ی قضائیه و زیر نظر تعالیم قاضی ، فعالیت می نماید دکتر محمود آخوندی تعریفی به شرح زیر از پلیس قضایی ارائه می نماید .
1-« ظابطین دادگستری » مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اخفای متهم ، به موجب مقررات قانونی اقدام می کنند.
2-در ترمینولوژی حقوقی « ضابط » چنین تعریف می شود : بلوک را به چند ناحیه تقسیم می کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان « اداره ناحیتی » تدسیس و رئیس آن اداره را « ضابط یا مباشر » می گفتند .
3-در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب 1330 ضابطین عبارتند از : مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت ) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید .
4-ماده 15 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ضابطین دادگستری را چنین تعریف می کند : «ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلمیات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون ، اقدام می نمایند.» وظایف پلیس قضایی طبق آنچه