مفاهیم بازاریابی خدمات :پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

مفاهیم بازاریابی خدمات :پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

چشم انداز زمانی[1]:

چشم اندازهای زمانی یک سری ویژگی های موقعیتی هستند که با تاثیر زمان بر رفتار مصرف کنندگان ارتباط دارند .زمان به عنوان یک عامل موقعیتی می تواند خود را به شیوه های مختلف نشان دهد .هر چقدر فرد زمان کمتری ر اختیار داشته باشد یا به عبارتی فشار زمان بر روی او بیشتر باشد ،مرحله جستجوی اطلاعات او کوتاهتر می شود و برای تصمیم گیری از اطلاعات موجود کمتری استفاده می کند . این مسئله احتمال غیر بهینه بودن تصمیم خرید را بیشتر می کند.

 

2-3-4-1-4- چرایی خرید[2]:

چرایی خرید عبارت است از دلیلی که فعالیت مصرف بر مبنای آن شکل می گیرد .عمده ترین که بازاریابان بر آن ها تاکید دارند عبارتند از خرید برای استفاده خود فرد در مقابل خرید برای هدیه دادن به سایر افراد.

2-3-4-1-5-حالات موقت[3]:

حالاتی را که فرد در برخی از مواقع بطور موقت دارد اما جزو ویژگی های شخصیتی دائم او نیستند حالات موقت می نامند. حالات موقت عبارتند از :خلق و خو[4] و شرایط لحظه ای[5].

خلق و خو عبارت است از حالت های احساسی زودگذری که معمولا به یک موضوع یا رویداد خاص در زندگی روزمره فرد مرتبط نیستند .شدت این حالات احساسی کمتر از هیجانات است و ممکن است  بدون آگاهی فرد رخ دهد.افراد از واژه هایی نظیر شاد،غمگین و افسرده برای تشریح خلق و خوهای لحظه ای خود استفاده می کنند.خلق و خوی یک فرد می تواند برروی ادراک وی نسبت به ارائه خدمت و مدت زمان انتظار او تاثیر گذار باشد.مصرف کنندگان به شکل فعالانه ای حالت های خلق و خوی خود را مدیریت می کنند. محصولات و خدمات یکی از یکی از راه هایی هستند که مصرف کنندگان برای مدیریت حالات خلق و خوی خود انتخاب می کنند.براین اساس فردی که احساس خستگی ،ناراحتی یا شکست می کند ممکن است در صدد برآید که یک برنامه شاد یا کمدی را از تلویزیون تماشا کند یا برای خود کالایی بخرد که می داند در تغییر حالت وی موثر خواهد بود .شاید هم تصمیم بگیرد به همراه دوستانش به رستوران برود .همه این کارها برای این انجام می شوند که احساس منفی کاهش پیدا کند.در حالی که خلق و خو بازتاب حالات ذهنی فرد است ،شریط لحظه ای بازتاب حالت موقت و زودگذری است که به حالات جسمی و فیزیکی نظیر خستگی ،بیماری،ورشکستگی،حالت های زودگذری که فرد در آن ها پول زیادی در دست دارد یا هیچ پولی ندارد ،و غیره اشاره دارد .شرایط لحظه ای ،شرایط و حالات موقت و گذرایی هستند که بر یک فرد حاکم هستند و دائمی و ثابت نیستند(هاوکینز وهمکاران،2004).

بخش چهارم: خدمات و مفاهیم بازاریابی آن

از آن جا که قصد داریم  این پژوهش را در  صنعت رستوران و هتل داری انجام دهیم و این دو نیز جزء صنایع خدماتی هستند لذا در این بخش لازم دانستیم به توضیحاتی راجع به تعریف خدمات و مفاهیم بازاریابی آن بپردازیم.

2-4-1-ماهیت و طبقه بندی خدمات:

خدمت را فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی تعریف می کنند که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و مالکیت چیزی را بدنبال ندارد. تولید خدمت ممکن است به کالای فیزیکی وابسته باشد یا نباشد(کاتلرو آرمسترانگ،1997: 809).هرچیزی که شرکتی به بازار عرضه می کند،گاه همراه با مقداری خدمت است .جزء خدمت می تواند بخشی کوچک یا بزرگی از هرآنچه عرضه می شود باشد. در این جا 5 طبقه از آنچه که به بازار عرضه می شود را می توان از یکدیگر تفکیک کرد :

1) کالای محسوس محض : اغلب آن چه عرضه می شود کالای محسوس محض است نظیر صابون،خمیر دندان یا نمک. در این جا هیچ خدمتی همراه کالا نیست .

2)کالای محسوس همراه با خدمات : آن چه عرضه می شود از یک کالای محسوس همراه با خدمت یا خدماتی که برای افزایش جاذبه مصرفی به آن افزوده شده تشکیل می شود.

3)دورگه: آن چه در این طبقه عرضه می شود از دو بخش مساوی کالا و خدمات تشکیل شده است .برای مثال مردم به رستوران هایی بیشتر توجه می کنند که غذا و نیز خدمات خوبی دارند .

4) خدمت عمده همراه با کالا و خدماتی اندک : در این طبقه آن چه که عرضه می شود اغلب خدماتی است که خدماتی اضافی و یا کالاهایی همراه دارند .

5) خدمت محض: آن چه که عرضه می شود خدمت است .مثلا بچه داری ،روان درمانی و ماساژ دادن(کاتلر ،1984، 506).

خدمات را می توان به روش های مختلفی تقسیم کرد .اولین روش تقسیم خدمات بر اساس منشا ایجاد آن است .آیا منشا ایجاد خدمت انسان است یا ماشین ؟ خدمات ماشینی بسته به اینکه خودکار باشند یا نیازمند نظارت افراد ماهر یا نیمه ماهر ،متفاوت اند.خدمات انسانی نیز از نظر اینکه توسط افراد ماهر ،نیمه ماهر یا حرفه ای انجام شوند ،با هم فرق دارند. بعضی از خدمات ، اما نه تمام آن ها ،مستلزم حضور مشتری است.ارائه خدمات دندانپزشکی ،مستلزم حضور مشتری است ،اما تعمیر اتومبیل به حضور مشتری نیازی ندارد.خدمات از نظر اینکه برطرف کنده نیاز شخصی یا نیاز غیر شخصی  باشد نیز با یکدیگر فرق می کنند. سرانجام اهداف ارائه کننده خدمات می تواند انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند و مالکیت آن خصوصی یا عمومی.

 Temporal perspective [1]

 Task definition [2]

[3] Antecedent states

[4] Mood

[5] Momentary conditions

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتری در صنعت هتل و رستوران