فشار روانی را چگونه مهار کنیم؟

فشار روانی را چگونه مهار کنیم؟

دیدگاههای مختلف در مورد فشار روانی استرس واثرات ان :
تعریف فشار روانی :
واژه نامه دانشگاهی و بستر فشار روانی را به عنوان فشار یا تنگنا تعریف می کند .
واژه نامه علوم رفتاری و فشار روانی را نوعی فشار جسمی یا روانی تعریف می کند که موجب تغییراتی در دستگاه عصبی خودمختار می شود فشار روانی نوعی وضعیت فشار زاست که مطالعات بی حد و حصری را به فرد تحمیل می کند بعضی اوقات ممکن است فشار روانی بیش از توان سازگاری موجود زنده باشد بعضی از پژوهشگران استرس و فشار روانی را به عنوان حالتی از محیط کار تعریف کرده اند مثل استرس کار رقابت یا استرس داشتن بچه های بازیگوش مطابق با این تعریف مفهوم استرس بیانگر مجموعه از نیروهای خارجی است که فرد یا گروهی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و دیدگاه دیگری استرس را واکنشهای فیزیولوژیک و روان شناختی درونی فرد یا گروه به هنگام مواجه با محیط تهدید اور و چالش انگیز می دانند .
تاثیر نقش بر خانواده :
برخوردهای وظایف شغلی و خانوادگی نقش زا هستند شاغلینی که در محل کار از تنشهای شغلی در امان نیست ا زخانه را پناهگاه خود می یابند لیکن این خطر همواره موجود است که انبار نقشهایی ا ز محل کار به خانه رفته در انجا تخلیه گردد و پیامدهای شوم به دنبال کشد و قامت امر هنگامی نمایان تر است که زوجین هر دو از تنشهای شغلی در رنج باشند به هر حال ناتوانی در ایجاد توازن و تعادل معقول بین وظایف شغلی و تکالیف خانوادگی می تواند در ایجاد نقش نقش عمده ایفا کند .
ان دسته از فشار روانی که بیش از دیگران با مراجعان خود کشی گر ا سروکار دارند زمانی ممکن است بپذیرند یکی زا مراجعان شان موفق به کشتن خودش شده است این فکر در مشاور تولید اضطراب می کند و احتمال فرسودگی شغلی را افزایش می دهد و به یاد داشته باشید که نهایت شخص مراجع نسبت به تصمیم خود مسئول است این عاقلانه نیست که خود را به خاطر کاری که نمی توانی از ان جلوگیری کنید سرزنش و ملامت کنید اگر در مقام یک مشاور تازه کار هستید با ارجاع چین مراجعانی به یک مشاور حرفه ای از خود حفاظت کنید .
چگونگی مهار و کنترل استرس :
پژوهشگران خویشتن مهاری و خود کنترل پذیری را دارای سه جنبه عملکردی عمده می دانند .
الف ) کفش ورزی : به تسکین مهارو کنترل ارام و اضطرایهایی می پردازد که با تداخل در روز عادی و طبیعی کارکرد انسان در سازش او با استرس مزاحمت ایجاد می کند .
ب) تهذیبی : عامل تهذیب و تزکیه پذیرش و اتخاذ رفتارهای جدید و تازه را تسهیل می نماید و زمینه تجدید نظر در رفتار را فراهم می اورد مانند خودداری از استعمال دخانیات امساک در خوراک در پیش گرفتن برنامه های غذایی و رورزش .
ج) ازمودنی : تجزیه و ازمون فعالیتهای فرح بخش و نشاط افرین برای رشد و انبساط انسان حائز اهمیت است مانند شرکت در مجالس جشن و سرور چنین اقداماتی از جنبه های بسیار مثبت و سازنده برخوردار است . و می تواند با شیوه هاس تلقین شادمانی و نوش مسرت قرین گردد و ……………….. انعطاف پذیری را به همراه داشته باشد در حالی که در مورد فوق جنبه شناختی و ادارکی دارد عملکرد ازمون از جهت گیری عاطفی برخودار است ومی تواند کار سازتر باشد .
روبرت الیوت می گوید : اساس بیشترین برنامه های کنترل فشار روحی وجه تمایز انها از زوشهای دیگر را موزشی بیماران در مورد بدست اوردن ارامش تشکیل مید هد دکتر نبسون متخصص قلب که پدر درمانهای ارامش بخش به شمار می اید بوسیله گروهی ا زپیروان این مکتب ترغیب شد تا اثار تکنیک ™ یا رضایت فکری را بر روی بدن مطالعه کند نیسون در کمال تعجب متوجه شد (TM) می تواند فعل و انفعالات فیزیولوژیکی مصیبت باری را تعدیل کند و به کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون و سایر عوارض روحی می شود بدین طریق این یک نوع پادزهر طبیعی در مقابله با استرس می باشد TM فقط یکی از اصولی است که می تواند انچه را که نبسون از استراحت و ارامش می خواند بوجود اورد نتیجه اثر این شیوه تنها با پیگیری 4 مرحله اسان حاصل می شود .

  • تجسم کنید در یک موقعیت توام با ارامش قرار دارید .
  • چشمان خود را ببندید
  • افکار خود را روی یک کلمه صدا ویا عبارت خاص متمرکز کنید .
  • همه افکار دیگر را از خود برانید .

تجدید نظر در طرز فکر ونگرش نسبت به مسائل زندگی تلقی فرد یبت به مسائل روزانه احساس مسئولیت در مقابل طرز رفتار خود تسلط برخود خویشتن داری و جلوگیری از عصابیت و بیزاری پیشگیری از تسلط دیگران به رفتار خود و در نهایت درک این واقعیت که دیگر نمی توان دنیا را عوض کرد می توان خود را چنان تغیر داد که هماهنگی و تطابق بیشتر با محیط پیرامون حاصل گردد همه اینها عواملی هستند که انتخاب روشهای فردی مناسب را در مهار و کنترل استرس ممکن می سازند خوش خلقی و شوخ طبعی نیز بسیار مهم است . بخصوص ان که در شرایط ساترس این حالتها از بین می رود و در غیاب این حالتها نیز استرس بیشتر مس شود ورا این رو شوخ طبیعی خلقی ابزار خوبی جهت مبارزه با استرس و جلوگیری و انباشت ان خواهد بود .
اختلال نقشی پس از ضربه :
یکی از عواملی که به طور فزاینده ای مراقبتهای تخصصی را می طلبد اختلال نقش پس ا ز ضربه است اختلال نقشی پس از ضربه را می توان به عنوان مجموعه ای از علایم بروز بیماری بعد از واقعه نقش زا خارج ا زمحدود ه رویداردهای معمولی انسان توصیف نمود به این ترتیب مسائلی مانند ناملایمات عادی بیماری مزمن زیان های روزمره مثلا در کسب و تجار ت اختلافات خانوادگی و امثال اینها اگر چه بالقوه تنش زا هستند لیکن به عنوان وقایعی که بتواند به اختلالهای تنشی پس از ضربه منجر شوند مورد ملاحظه قرار نمی گیرند برخی ا زپژوهشگران مواردی از اختلال تنشی پس از ضربه را در ارتباط با محیط های شغلی مورد مطالعه قرار داده و به نتایج جاانبی دست یافته اند پژوهشهایی نیز درباره اختلال پس از ضربه در لوکوموتیو رانی انجام گرتفه است که ناظر پاره پاره شدن بدن افرادی بوده اند که به قصد خودکشی خود را در مسیر حرکت قطارهای کرده اند چنین تحقیقاتی نشان می دهد که شماهده و نظاره وقایع ترسناک منحصر به اشخاصی نیست که به طور مستقیم در صحنه حادثه شرکت یا حضور داشته اند بلکه درگیری جانبی در ماجرا نیز می تواند موجب ایجاد اختلال تنشی پس از ضربه گردد تحقیقات انجام شده در مشاغلی روانی و پزشکان موید پیدایش تنش پس از ضربه در این گونه مشاغل دیگری نیز در گروههای نجات شیوع اختلال تنشی پس از ضربه را در افراد این گروههای همراه با شدت عوارض از قبیل افسردگی مشکلات اجتماعی اضطراب بی خوابی و ناخوشیهای جسمی نشان می دهد .