فایل رایگان پایان نامه حقوق :
صلح و امنیت بین المللی

فایل رایگان پایان نامه حقوق : صلح و امنیت بین المللی

اعضای دائم شورای امنیت هستند و اعضای غیر دائم شورای امنیت که خود دارای ده عضو می باشند که از طریق مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند که معیار انتخاب آنان بر اساس میزان همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان و همچنین به منظور تقسیم عادلانه جغرافیایی می باشد.
در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده عضو می باشد. هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
در سال 1945 اعضای دائم شورای امنیت 5 کشور و اعضای غیر دائم که از سوی مجمع عمومی برای دو سال انتخاب می شدند، به 6 عضو محدود می شد و توزیع جغرافیایی اعضای غیر دائم شورای امنیت هم بدین قرار بود.
– 2 عضو از دولتهای آمریکای لاتین
– 1 عضو از اروپای غربی
– 1 عضو از اروپای شرقی، 1 عضو از خاورمیانه
– 1 عضو از کشورهای مشترک المنافع
اما این ترکیب شورا متعاقب اصلاحیه مجمع عمومی 17 دسامبر 1963 بنابر ماده 23 منشور تغییر یافت و تعداد اعضای غیر دائم شورای امنیت را به 10 عضو افزایش داد بدون آن که بر اعضای دائم آن اضافه شود. این قطعنامه اصلاحی در اول سپتامبر 1965 با تصویب اعضای مجمع عمومی از جمله پنج عضو شورای امنیت لازم الاجرا شد.

براساس این قطعنامه توزیع جغرافیایی اعضای غیردائم بدین صورت انجام می پذیرد:
5 عضو از میان دولتهای آسیایی و آفریقایی
2 عضو از میان دولتهای آمریکای لاتین
3 عضو از میان دولتهای اروپای غربی و دیگران
این تغییر ترکیب شورای امنیت با توجه به تعداد اعضای سازمان ملل متحد که در سالهای 1963 تا 1973 از 112 دولت به 135 دولت افزایش یافته بود، صورت گرفت. طبق ماده 23 منشور مجمع عمومی در انتخاب اعضای غیر دائم در شورای امنیت باید معیارهای زیر را مورد توجه قرار دهد.
کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان
توزیع عادلانه کرسی های شورا از لحاظ جغرافیایی.
برای انتخاب اعضای غیر دائم رای مجمع عمومی لازم است و اعضای دائم شورا نباید رای منفی بدهند اعضای غیر دائم نمی توانند مجددا انتخاب شوند.
شورای امنیت دارای چهار نهاد وابسته می باشد.
کمیته ستاد نظامی (که فعلا در عمل کاری انجام نمی دهد)
کمیسیون خلع سلاح
کمیته کارشناسان
کمیته پذیرش اعضای جدید
صندوق غرامت جنگ عراق علیه کویت.

مبحث دوم:
نحوه رأی گیری در شورای امنیت
ماده 27 منشور طبق پیشنهاد مورخ 15 دسامبر 1944 ایالات متحده آمریکا تنظیم شد. بر خلاف شورای جامعه ملل که در آنجا تصمیم گیری به اتفاق آراء صورت می گرفت، در شورای امنیت ملل متحد اکثریت آرا ملاک رای گیری قرار گرفت.
بنابر این ماده 27 منشور مقرر می دارد که:
هر عضو شورای امنیت دارای یک رای است
تصمیمات شورای امنیت راجع به مسایل مربوطه به آیین کار با رای نه(9) عضو اتخاذ می شود.
راجع به سایر مسایل با رای مثبت نه (9) عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد؛ مشروط بر اینکه تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ می شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید.
بنابراین ملاحظه می شود که کیفیت ترکیب اکثریت در تمام موارد یکسان در نظر گرفته نشده است.
یعنی کیفیت تصمیم گیری در «مسایل مربوط به آیین کار» و در «سایر مسایل به جز آیین کار » متفاوت است.
قطعنامه های راجع به مسائل مربوط به آیین کار طبق اصلاحیه سال 1962 در مورد بند 2 ماده 27 منشور که در سال 1965 لازم الاجرا شد با کیفیت 9 رای مثبت اتخاذ می شود بدون در نظر گرفتن نوع عضویت رای دهنده (دائم یا غیر دائم) که این اکثریت کمی یا عددی است و علیرغم رای منفی عضو دائم در مورد مسایل مربوط به آیین کار، تصمیم گیری در این زمینه می تواند با رای مثبت 9 عضو غیر دائم شورای امنیت صورت پذیرد. البته منشور ملل متحد مسائل مربوط به آیین کار را مشخص نکرده و در این زمینه ساکت است، لذا بر اساس رویه شورای امنیت موارد زیر را می توان جزو آیین کار به شمار آورد ؛ مسایل مربوط به تشکیل جلسات شورا، تعیین دستور کار، انتخاب روسای شورا، شرکت اعضای سازمان در شورا، دعوت یک دولت یا یک شخص برای مشارکت در کارهای شورا، دستور تشکیل مجمع عمومی و دستور تشکیل یک کنفرانس همه جانبه برای تجدید نظر در منشور.
در کنفرانس سانفرانسیسکو یک لایحه تفسیری قرائت شد که مورد تایید اعضای دائم شورای امنیت قرار گرفت، در این لایحه تصریح شده بود که ثبت هر مساله در دستور جلسات شورای امنیت جزو آیین کار محسوب می شود.
بنابراین هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت نمی توانند با استفاده ار حق وتو مانع طرح آن مساله در شورای امنیت شوند.
تصمیمات مربوط به «سایر مسایل به جز آیین کار» با اکثریت کیفی یعنی با تعداد اعضاء به طوری که هیچ یک از اعضاء دائم شورای امنیت رای منفی نداده باشند، صورت می گیرد. در چنین مواردی حتی اگر 14 عضو شورای امنیت در مورد خاص رای مثبت دهند و یک عضو دائم رای منفی دهد، تصمیمی در آن مورد اتخاذ نخواهد شد و در واقع به چنین عملی حق وتو گویند.
دیگر مسایل ماهوی که لازمه اجرای آن مستلزم کسب اکثریت کیفی هستند، می توان به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اقدامات تنبیهی، مقررات مربوط به تعلیق و اخراج یک عضو سازمان ملل، روابط شورای امنیت با مجمع عمومی و انتخاب دبیر کل را بر شمرد.

مبحث سوم:
آیین کار شورای امنیت:
ماده 28 منشور ملل متحد مقرر می دارد:
شورای امنیت به نحوی تشکیل خواهد شد که بتواند دائما قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یک از اعضای شورای امنیت در کلیه اوقات نماینده ای در مقر سازمان خواهد داشت.
شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یک از اعضای شورا در صورتیکه مایل باشد می تواند توسط یکی از اعضای دولت خود یا نماینده ای که مخصوصا بدین منظور تعیین گردیده است در آن جلسات شرکت نمایند.
شورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان که برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند تشکیل دهد.

جلسات شورای امنیت:
جلسات شورای امنیت را می توان به دو نوع ادواری و غیر ادواری تقسیم کرد.
جلسات ادواری: جلسه ادواری شورای امنیت سالی دو بار و در مواقعی که شورای مذکور تعیین می کند برگزار خواهد شد.
جلسه غیر ادواری: جلسه غیر ادواری شورا در هر زمان که شرایط و مقتضیات زمان ایجاب نماید تشکیل خواهد شد که البته این قاعده و اصول همواره مورد رعایت شورای امنیت نبوده است.
جلسات شورا به درخواست هریک از اعضای شورای امنیت و یا توصیه مجمع عمومی یا دبیر کل به دعوت رئیس شورا تشکیل خواهد شد و یا هرگاه اختلاف یا وضعیتی توجه شورا را به آن معطوف نماید، رئیس شورا دعوت به تشکیل جلسه خواهد نمود.
جلسات شورای امنیت علنی است مگر آن که به نحو دیگری تصمیم گرفته شود. البته هرگونه توصیه به مجمع عمومی درباره تعیین دبیر کل باید در جلسات علنی مورد بحث قرار گیرد.
سوابق رسمی جلسات علنی شورا و همچنین اسناد منظم به آن بایستی در اسرع وقت ممکن به زبانهای رسمی منتشر شوند. در خصوص جلسات غیر علنی دبیر کل یک اعلامیه خبری صادر خواهد کرد. نمایندگان اعضای ملل متحد که در جلسات غیر علنی شرکت کرده اند حق دارند در تمام مواقع به سوابق جلسات در دفتر کل مراجعه کنند.
شورای امنیت می تواند در هر زمان اجازه دسترسی به این سوابق را به نمایندگان مجاز سایر اعضای ملل متحد اعطا نماید. دبیر کل باید سالی یک بار لیستی از پرونده ها و اسنادی که تا آن زمان محرمانه تلقی شدهاند را به شورای امنیت تقدیم کند.
شورای امنیت باید تصمیم بگیرد که کدام یک از این مدارک باید در دسترس اعضای ملل متحد قرار گیرد و در چه مدتی باید به اطلاع عموم برسد و کدام یک باید هم چنان محرمانه باقی بماند.

مبحث چهارم:
دستور کار شورای امنیت
دبیر کل بلافاصله توجه کلیه نمایندگان شورای امنیت را به تمامی مراسلات واصله از دولتها، نهادهای ملل متحد و یا خود دبیر کل درباره هر مطلب که قابل بررسی در شورای امنیت طبق مقررات منشور باشد، جلب خواهد نمود. دستور کار موقت برای همه جلسه شورای امنیت توسط دبیر کل تنظیم و به تصویب شورای امنیت خواهد رسید. دستور کار موقت برای هر جلسه باید حداقل سه روز قبل از جلسه توسط دبیر کل به نمایندگان در شورای امنیت ابلاغ شود ولی در شرایط اضطراری می تواند همزمان با اطلاعیه جلسه ارسال شود. اولین موضوع دستور کار موقت هر جلسه شورا تصویب دستور کار خواهد بود. چنانچه هر بندی از دستور کار در جلسه مربوط رسیدگی نشود موضوع به خودی خود در دستور کار جلسه بعدی قرار خواهد گرفت مگر آنکه شورا به گونه ای دیگر تصمیم بگیرد.

مبحث پنجم:
ریاست شورای امنیت و اداره امور آن
الف- ریاست شورا
ریاست شورا به ترتیب نوبت و بر حسب حروف الفبای انگلیسی نام دولتهای عضو شورای امنیت خواهد بود. دوره ریاست هریک از روسا یک ماه تقویمی خواهد بود. هرگاه رئیس شورا در حین رسیدگی به مساله خاصی که مستقیما مرتبط با دولتی است که وی نمایندگی آن را دارد، مقتضی بداند که برای حسن اجرای مسئولیت های ریاست شورا، نباید بر شورای امنیت ریاست کند و مراتب را به شورا خاطر نشان خواهد کرد. در چنین صورتی کرسی ریاست به نماینده دولت بعدی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی محول خواهد شد.

ب- اداره امور شورای امنیت؛
رئیس شورا نمایندگان را به ترتیب تمایل به ابراز نقطه نظرات خود دعوت به صحبت خواهد کرد. شورا می تواند کمیسیون یا کمیته و یا مخبری را برای هر مساله خاص تعیین کند. رئیس شورا می تواند به مخبر مربوطه حق تقدم بدهد. چنانکه نماینده ای اخطار نظام نامه ای بدهد، رئیس شورا باید بلافاصله حکم خود را صادر کند. گر این حکم مورد ایراد قرار گیرد رئیس باید قضاوت خود را در شورای امنیت جهت اخذ تصمیم فوری مطرح کند و حکم رئیس مادام که نقض نشده باشد، معتبر است.
قطعنامه های پیشنهادی، اصلاحیه ها و پیشنهاد های نظام نامه های ماهوی معمولا باید به صورت کتبی به نمایندگان داده شود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشنهاد نظام نامه ای اصلی و پیش نویس قطعنامه ها به ترتیب ارائه، حق تقدم خواهد داشت.
تعلیق جلسه، تعطیل موقت جلسه، موکول کردن جلسه به روز و ساعت مشخص، تعویق شور و مذاکره درباره مساله به تاریخ مشخص و یا معین و معرفی اصلاحیه، هر پیشنهاد نظام نامه ای یا پیش نویس قطعنامه هنگامی که درباره آن رای گیری نشده است می تواند پس گرفته شود. هر عضو ملل متحد که در شورای امنیت عضویت ندارد پس از تصمیم شورای امنیت می تواند در مباحثات مربوط به هر مطلبی که در شورا مطرح است بدون داشتن حق رای شرکت کند. شورای امنیت وقتی چنین تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که دریابد مباحثات در منافع آن عضو تاثیر دارد و یا آن عضو توجه شورای امنیت را به آن مطلب معطوف دارد.

گفتار دوم:
وظایف و اختیارات شورای امنیت
وظایف شورای امنیت در مواد 24 تا 26 منشور مشخص گردیده است. به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می نماید و مراقبت می کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از طرف آنها اقدام نماید.
شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می کند. اختیارات مخصوصی که برای انجام

دیدگاهتان را بنویسید