دانلود پایان نامه درباره آلیاژهای، (CoS)، طبیعی،، سولفین

No Comments
دانلود پایان نامه

می‌یابد. این فلز در آلیاژهای برشکاری و فولادهای ابزار در آلیاژهای مغناطیسی بکار می‌رود. بیشتر کبالت موجود در کره زمین در سنگ معدنی آن یافت می شود. کبالت نسبتاً دارای فراوانی کمی در پوسته زمین است و در آب های طبیعی، به عنوان سولفین کبالت (CoS) غیر قابل حل، رسوب می کند. اگرچه سطح میانگین کبالت در خاک حدود ppm8است، ولی خاک هایی با

  دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران

دیدگاهتان را بنویسید