دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله

No Comments
دانلود پایان نامه

که بر اساس آن فرد اعمالی را که باید برای کاهش یا از بین بردن یک عامل تنیدگی زا انجام دهد ، برنامه ریزی می‌کند؛ راهبردهای مقابله‌ای هیجان مدار عبارتند از تنظیم پاسخ هیجانی فرد در برابر مسأله ؛ در صورتی که موقعیت یا رویداد ، غیرقابل تغییر باشد و یا فرد چنین تصوری داشته باشد در این حالت از راهبرد هیجان مدار استفاده می نماید ( بند

  پایان نامه با واژه های کلیدی (جان، کروز،۱۹۹۸)، ،

دیدگاهتان را بنویسید