دانلود پایان نامه ارشد درمورد
مبارزه با قاچاق

دانلود پایان نامه ارشد درمورد مبارزه با قاچاق

عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی این تحقیق قابلیت استفاده وبهره برداری در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.
7 . روش و نحوه انجام تحقیق
– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل، محتوا، اسنادی، تاریخی)
– جامعه آماری (در صورت لزوم)
– روش و طرح نمونه‌برداری
-‌ حجم نمونه و روش محاسبه آن

– ابزار گردآوری داده‌ها (پرسشنامه، مصاحبه و….)
8 . ساماندهی تحقیق
این تحقیق مشتمل بر 5 فصل می باشد. که در فصل اول به موضوع قاچاق انسان از دیدگاه حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در فصل دوم به اسناد بین المللی مربوط به قاچاق انسان پرداخته شده و به دلیل اینکه کودکان و زنان از مهمترین عناصر در قاچاق انسان می باشد فصل سوم و چهارم به ترتیب به کودکان و زنان پرداخته شده.و هچنین در فصل پنجم به مقایسه بردگی (قاچاق انسان کهن)و قاچاق انسان مدرن در مقررات کشور عزیزمان مورد بررسی قرار گرفته شده است . و آخر مبحث به نتیجه و پیشنهاد ها مربوط می باشد.

فصل اول
قاچاق انسان در حقوق کیفری

پدیده قاچاق انسان به انگیزه بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند به طوری که اکثر کشورها به خاطر ارتباطی که این مسأله با کشورهای دیگر دارد با تشکیل کنفرانسها و گردهم‌آیی ها و با تصویب و کنوانسیونها به صورت مشترک به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته اند. تا جایی که حتی سازمان ملل را نیز مجبور به اتخاذ تدابیری در این مورد نموده در کنوانسیونهای مختلف برای کاهش و یا جلوگیری از این اعمال زشت اقداماتی انجام داده است کشور ما نیز که یک کشور اسلامی است بیش از پیش در معرفی معضلات ناشی از این جرم قرار گرفته و مسأله ای که می رود تا حیثیت نظام اسلامی را در جهان به باد می دهد از آنجا که ما مدعی اسلام و جامعه ای اسلامی هستیم بیشتر زیر ذره بین رسانه های خبری دنیا هستیم و در این مسأله نیز باید کوشاتر باشیم هر چند این مسأله در کشور ما جنبه تاریخی دارد اما بعد از انقلاب و خصوصاً در چند سال اخیر به علت رشد فقر بیش از اندازه و محدودیتهایی که برخی خانواده ها بیش از اندازه در تربیت فرزندان خود اعمال می کنند باعث فرار دختران از خانه و یا فروش دختران توسط سرپرست خانواده آنها شده و گسترش زمینه های قاچاق و سود آور بودن آن برای قاچاقچیان بیشتر از گذشته قاچاق دختران – زنان و پسران به انگیزه های مختلف را باعث شده است و مروری بر سایتها خبری و نشریات جهانی در طول چند سال اخیر خبرهایی که دل هر انسانی را به درد می آورد باعث سرافکندی کشورمان در جهان می شود دلیل ادعای ماست(Latonero, Mark, 2011) به خاطر اهمیت این موضوع و ضرورت اندیشیدن تدابیری فوری برای جلوگیری از پدید قاچاق انسان برخود لازم دیدم که دست به پژوهشی در این زمینه بزنم تا با روشن کردن ابعاد فاجعه راهکارهایی را ارائه دهم تا سهم خود را هر چند اندک جلوگیری از این معضل انجام داده باشم امیدوارم مسئولین محترم مملکتی توجهی به این مسأله بنمایند و در کاهش زمینه های بوجود آورنده این جرم اقدامات لازم را انجام دهند.
بخش اول : تعریف قاچاق انسان
امروزه در عمل، استثمار و بهره کشی از انسان ها، بخصوص اطفال و زنان، نه تنها کم تر از دوره برده داری نیست؛ بلکه در قالب قاچاق انسان، موضوع و دامنه جغرافیایی آن توسعه یافته است. اگر در گذشته، هدف اصلی برده فروشان استفاده از نیروی کار بردگان بود، در حال حاضر، استفاده از اعضا و جسم آن ها نیز مورد توجه قرار گرفته و موجب شده است که از قاچاق انسان به عنوان برده داری نوین یاد شود.( اشتری، 1380 ، 37.) به رغم الغای نظام برده داری در قرن 18 و 19 ، در دو قرن اخیر، برده داری در قالب قاچاق انسان، نمود و بروز یافته است.
اصولاً بین قاچاق انسان و برده داری، رابطه معنا داری وجود دارد؛ کما این که بین دمکراسی و برده داری مغایرت جدی وجود دارد. برده داری، مترادف جباریت، استفاده از نیروی ددمنشانه و نفی حقوق بشر است و دمکراسی، مترادف آزادی، خودمختاری و احترام به فرد. (لیپست ،1383، 25 .)
عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند. افزایش ، توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق. حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی (به شکل منازعات مسلحانه داخلی)، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و تصویب معاهده شکن گن از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند (کولایی، 1386،5).
امروزه آمار دقیقی از افراد قاچاق شده وجود ندارد؛ اما سازمان های بین المللی فعال در این زمینه گزارش داده اند که سالانه 2 میلیون نفر قاچاق می شوند. طبق آمار این سازمان ها تخمین زده می شود که از دهه 1970 حدود 30 میلیون زن و کودک قاچاق شده اند.( 2014، (ekhtebar
گسترش قاچاق انسان از جهات مختلف، امنیت جامعه جهانی را تهدید کرده و حتی در مواردی که بزه دیده نیز رضایت دارد، مخالف کرامت انسانی است. قاچاق انسان، حقوق بشر بزه دیدگان ( حق حیات، کرامت انسانی و …) را نقض می‌کند. با ترویج فحشا به اصول اخلاقی خلل وارد می کند، از نظر بهداشتی موجب ورود و شیوع بیماری های آمیزشی می‌شود و نظم عمومی و سیستم اقتصادی کشورها را نیز مختل می سازد. براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت 1، خرید و فروش زنان و دختران سالانه 8 میلیارد دلار درآمد دارد. سود سرشار ناشی از قاچاق انسان موجب شده گروه هایی که در امر قاچاق مواد مخدر و اسلحه فعالیت می کنند نیز فعالیت های خود را تغییر داده، در کار قاچاق انسان وارد شوند. این امر از آن رو صورت می گیرد که در قاچاق اسلحه و مواد مخدر، تنها یک بار می توان اسلحه و مواد مخدر را فروخت؛ حال آن که فرد قاچاق شده را می توان به طور مکرر فروخت.
در موارد بسیاری قاچاقچیان سود سرشار حاصل از قاچاق انسان را تطهیر یا در فعالیت های مجرمانه دیگر، مانند قاچاق اسلحه و تروریسم به کار می برند. لذا مبارزه با این جرم، مانع گسترش دیگر فعالیت های مجرمانه سازمان یافته خواهد شد. (نوبهار، 1385 ، 47.)
کشورهای درگیر در امر قاچاق می توانند مبدأ، مقصد یا محل ترانزیت قاچاق باشند. از کشور
های آسیای مرکزی. کشورهای واقع در شرق اروپا، آمریکای جنوبی، افغانستان و نیجریه به عنوان کشورهای مبدأ یاد می شود. کشورهای آمریکای شمالی، حاشیه خلیج فارس، اروپای غربی و ژاپن، مهم ترین مراکز پذیرش قاچاق هستند. ترکیه، آلبانی، قبرس و الجزایر نیز مهم ترین مراکز ترانزیت افراد قاچاق شده هستند.( السان، 1864 ، 67).
در این میان، قاچاقچیان انسان، ایران را هم به عنوان مبدأ، هم مقصد و هم محل ترانزیت مورد هدف قرار داده اند. طبق پژوهش های صورت گرفته، هر ساله تعدادی از زنان و کودکان از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پاکستان قاچاق می شوند و در آن جا مورد بهره- کشی به ویژه بهره کشی جنسی قرار می گیرند. علاوه بر این، قاچاقچیان همه ساله افرادی را از افغانستان و پاکستان به منظور فعالیت در کارهای مختلف به ایران قاچاق می کنند. همچنین ایران کشور محل ترانزیت است و قاچاقچیان برای عبور طعمه های خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا از مسیر ایران می گذرند.
به موازات گسترش قاچاق، عزم کشورهای مختلف در مبارزه کیفری با این پدیده افزایش یافته است و تلاش کرده اند از طریق وضع قوانین شدید به سختی با قاچاقچیان مبارزه کنند. در میان کشورهای اروپایی، یونان در صف مقدم این مبارزه قرار دارد. قانون کیفری جدید یونان، مجازات 10 سال حبس را برای قاچاقچیان انسان پیش بینی کرده است. در حقوق کیفری ایران تا قبل از سال 1383 مقرره خاصی به این امر اختصاص نیافته بود. در این سال، مجلس تحت تأثیر تحولات بین المللی و همچنین گزارش چندین مورد قاچاق زنان از ایران به خارج از کشور، لایحه مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد.
این تحقیق، ضمن تحلیل و بررسی قانون مذکور به دنبال بررسی این موضوع است که آیا مقررات کیفری ایران درخصوص قاچاق انسان جامع است و آیا موضوعات دیگری وجود دارد که در قانون مبارزه با قاچاق انسان پیش بینی نشده است؟ در جواب سؤالات فوق این فرضیات مطرح گردیده که مقررات کیفری ایران درخصوص این جرم جامع نیست و موضوعات مهم دیگری می توانست در قانون مبارزه با قاچاق انسان گنجانده شود که به آن توجه نشده است.
قاچاق انسان به معنای گریزاندن ، فرار و ترک وطن است. قاچاق هم « قاچماق » قاچاق، برگرفته از واژه ترکی در معنای اسم مصدر آمده و هم در معنای اسم آلت. در معنای اسم مصدر، یعنی انجام دادن کاری برخلاف قانون و به نحو پنهانی؛ و در معنای اسم آلت، متاعی است (عمید، 1362، 28) که معامله یا ورود آن به داخل کشور ممنوع است. در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است:
«حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی می گویند. برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است». براساس موضوع قاچاق، می توان از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد هسته ای، قاچاق اعضای بدن، قاچاق آثار فرهنگی، قاچاق حیوانات کمیاب و… سخن به میان آورد.
در میان مصادیق مختلف قاچاق، قاچاق انسا ن و قاچاق مهاجرا ن تشابه زیادی با یکدیگر دارند که در برخی موارد تمیز آن‌ها از یکدیگر مشکل است. از جمله وجوه تشابه م ی توان به موارد زیر اشاره کرد: موضوع هر دو جرم، افراد بشرند؛ در هر دو غالباً افراد از کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته قاچاق می شوند. و هر دو از مصادیق جرائم سازمان یافته اند که عموماً توسط گرو ه های مجرمانه سازما ن یافته به منظور تحصیل منفعت ارتکاب می یابند. با این حال، قاچاق انسان عبارت از جابه جایی انسان از طریق اغفال، اجبار، تهدید یا مانند آن برای بهر ه کشی فرد به ویژه بهره کشی جنسی است. بزه دیده قاچاق انسان، اداره زندگی خود را از دست داده، در معرض بهره کشی دیگران قرار می گیرد؛ در حالی که در قاچاق مهاجران چنین وضعیت حادی به ویژه سوء استفاده جنسی وجود ندار د. عامل فشار و اجبار در همه مراحل یا بخشی از مراحل قاچاق انسان مشهود است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد درموردآسیب های اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رضایت بزه دیده می تواند در تمیز این دو مقوله کمک کند.( شمس ناتری، 1380 ، 41) . مهاجران خودرا در اختیار قاچاقچیان قرار می دهد تا وی را قاچاق کنند، در قاچاق انسان، بزه دیده رضایت ندارد و یا این که رضایتش از طریق اعمالی مانند اجبار، فریب و تهدید تحصیل شده است. به موجب ماده 4 پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، هوا و دریا، الحاقی به « الف » بند کنوانسیون مقابله با جرائم سازما ن یافته فراملی

پاسخ دهید