دانلود پایان نامه ارشد درمورد
عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدالت اجتماعی

تأمین اجتماعی صورت گرفته است: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیربیمه ای حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد تأمین کند.
با توجه به تعریف به عمل آمده در اصل 29 قانون اساسی از تأمین اجتماعی و سایر مفاهیم مندرج در اصول یادشده نظام تأمین اجتماعی را می توان با در نظر گرفتن اصول ذیل و رعایت مفاد آن:
1- اصل کفایت
2- اصل جامعیت
3- اصل فراگیری
مدعی شد که تحقق عدالت اجتماعی مستلزم تأمین اجتماعی خواهد بود و ارمغان تأمین اجتماعی تحقق عدالت اجتماعی می باشد.
جان کلام اینکه طی پنجاه و اندی سال که از شکل امروزی تأمین اجتماعی گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال حمایت های اجتماعی و اعتماد به جامعه و آینده نگری را متحول ساخته است. ارائه خدمات متنوع درمانی بازنشستگی و از کارافتادگی سبب شده است که بخش عمده جامعه ایران به سرنوشت مشترکی در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد و این امر موجب بروز خیز جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران شده است. مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور توانسته است کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری در ایران باشد چرا که مشارکت مردم در تأمین اجتماعی در یک جامعه مدنی تعریف شده بر اساس شرایط ایران می تواند یکی از مصادیق مردم سالاری تلقی شود.   
تأمین اجتماعی در جامعه نیمه سنتی و نیمه مدرن ایران فراز و فرودها و مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و برای سازگاری بهتر با تحولات جامعه ناگزیر محتاج اصلاح و تغییرات تدریجی و سنجیده است. سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی ایران، باید بیش از گذشته راه شفاف سازی پاسخگویی و کارآمدی را با تکیه بر تجارب پنجاه ساله خود و تجارب بین المللی بپیماید تا بتواند تقاضاهای رو به گسترش اجتماعی ناشی از توسعه اجتماعی جامعه ایران را پاسخ گوید، تأمین اجتماعی نتیجه تحولات جامعه مدرن است و همواره برای حرکت و اصلاح و کارآمدی محتاج دانش فنی و اجتماعی مربوط به حوزه علمی خویش است، محدود بودن دامنه تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه تأمین اجتماعی در ایران، موجب محدودیت دامنه شناخت علمی حوزه تأمین اجتماعی ایران شده است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بی تردید تشویق و ترغیب دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسایل آن و یافتن راه حل های مناسب توسعه در این بخش، می تواند در کارآمدی و اثربخشی این پدیده موثر بر حیات اجتماعی ملت ایران و ارتقای توسعه اجتماعی گام بسیار مفیدی به شمار آید.
مبحث اول : تاریخ تامین اجتماعی
قبل از اینکه جنگ دوم جهانی اتفاق افتاده باشد و مقوله تأمین اجتماعی بعنوان یکی از مقوله های کلیدی و اساسی در قلمرو توسعه اقتصادی، سیاسی و توسعه همه جانبه و پایدار مطرح گردد و یا اینکه نهضت رنسانس به عنوان یک نهضت فکری، هنری، فرهنگی و سیاسی از قرن پانزدهم تا هفدهم میلادی در اروپا دستاوردهای گسترده ای را در رابطه با آزادی، آگاهی، تفکر، رشد و پیشرفت، تحول نظامات دانسته باشد و یا انقلاب صنعتی در سال 1780 دگرگونی اساسی در وضعیت اقتصادی بشر پدید آورد و ماشین اولیه جایگزین نیروی بازوی انسانی گرددو تمامی این تغییر و تحولات تاریخی و اقتصادی منجر به برقراری بیمه های اجتماعی در سال 1881 توسط صدراعظم اشراف زاده آلمانی، بیسمارگ گردد تا بتواند جلوی گسترش کمونیسم و سوسیالیسم را که از فضای پرتنش بین کارگران و کارفرمایان سود می جست را بگیرد.
مبحث دوم : تاریخچه تأمین اجتماعی در ایران باستان
در ایران، تخت جمشید هنگام خاکبرداری و برحسب تصادف کلنگ باستان شناسان افق تازه ای را از فرهنگ و تمدن ایرانی با یافتن گل نوشته ها برای جهانیان پدید آورد و چنین بود که تأمین اجتماعی در ایران باستان خود را نمایان ساخت.
این یافته ها مجموعه ای از اسناد مالی بازمانده از آن روزگاران و از آن نظام اداری حیرت انگیز و بسیار گسترده که تاکنون نظیرش در جهان باستان شناسی یافت نشده است این گل نوشته ها گوشه ای از تاریخ پرشکوه و افتخار ملت ما را به جهانیان شناساندند گرچه بخاطر خیلی از مسایل مختلف از جمله تسلط استکبار به جهان امروزی و حصراین گل نوشته ها قطره ای از دریای بزرگ منتشر گردیده است.    

در سال 1312 هنگام خاکبرداری از تخت جمشید در گوشه شمال غربی صفه، اتاقی پیدا شد که درِ آن تیغه شده بود که در آن اتاق الواح گلی فراوانی کشف گردید.الواح گلی ذکر شده توسط پروفسور کامرون متخصص برجسته دانشگاه شیکاگو که طبق قرارداد حفریات تخت جمشید به آن دانشگاه واگذار گردیده بود مورد بررسی و ترجمه از زبان ابلالی می گردد.
در کتابی که توسط دکتر کامرون «الواح خزانه تخت جمشید» نوشته و به چاپ رسیده، 85 لوح ذکر شده مورد ترجمه قرار گرفت و نتیجه آن گزارشی است بشرح ذیل که حاصل این ترجمه است:
بیشتر کارگران ایرانی و اهل محل هستند و چنانچه از سایر امپراطوری ایران هخامنشی آمده باشند معرفی گردیده از جمله یک کارگر مصری که نجار بوده و سرپرستی 100 نفر کارگر را به عهده داشته
است، دستمزد 5 ماه خود را یک جا دریافت داشته و حقوق ماهانه او 5/6 سِکِل بوده است.
در این الواح کارگران می توانستند نصف حقوق دریافتی خود را به صورت جنس دریافت نمایند و این اجناس را از فروشگاه دولتی (تعاونی) تهیه و با قیمت مناسب در اختیار کارگران قرار می گرفت بعضی کارگران حقوق خود را نه به صورت ماهانه بلکه بیش از دو تا سه ماه یکبار دریافت می کردند و در مواقعی هم بیش از سه ماه یکبار حقوق خود را می گرفتند.
که در این رابطه به استناد نقل قول دکتر وامقی چند فرض مطرح می گردد: کارگران بیشتر محلی بوده و از روستاها و یا از شیراز به تخت جمشید برای کار می آمدند و احتمالاً دارای قطعه زمینی داشتند و چارپایانی که خوراک آنان را تأمین می کردند و این امورات توسط زنان و فرزندان انجام می گرفت و پدران هرچند ماه جهت سرکشی به خانواده سر می زدند و این سرکشی ها جنبه مرخصی از کار را داشته است.
دوم اینکه: با توجه به اینکه هرچند ماه یکبار حقوق به کارگران داده می شد می توان نتیجه گرفت که خوراک، مسکن و لباس خانواده کارگران بعهده کارفرما بوده و در مواقع بیماری و سوانح در همانجا بصورت رایگان تحت درمان قرار می گرفتند. و کارگرانی که از سایر بلاد هخامنشی می آمدند هنگام ترک کار مزد خود را دریافت کرده و کارگران از نظر دستمزد به هیچ وجه با دیگر کارگران تفاوتی نداشتند. و با توجه به گزارش مسئول مستقیم کارگران به مسئول پرداخت دستمزدها وضعیت پرداخت اجناس تحویلی به کارگران مشخص گردیده و مبلغ معادل آن نیز ثبت گردیده است که نتیجه آن کارگران در تمام مدت مخارجی نداشته و کارفرما متکلف هزینه زندگی آنها بوده است. در ترجمه لوح دیگر کتاب کامرون دستور پرداخت دستمزد کسانی که به عنوان تنظیم کننده حسابها    در خزانه تخت جمشید مشغول بوده اند بابت چهارماه آذر لغایت اسفند صادر شده که نکته ظریف آن پرداخت در دیماه است که اینگونه است که کارگران بدلیل نیاز پیشاپیش حقوق ماههای آینده خود را دریافت نموده اند و این مساعده دادن به کارگران را می توان یکی از مهم ترین مظاهر تأمین اجتماعی در بیست و پنج قرن پیش در جهان تلقی کرد و می توان ادعا نمود که همین یک لوح نشان دهنده عمق توجه دستگاه دولت به زندگی مردم حتی یک کارگر روزمزد است که نه تنها بی سابقه بلکه حتی تا قرن ها پس از آن نیز بدون مشابه باقی مانده است.
همچنین در میان ترجمه الواح مشخص گردید که کارگران تنها مردان نیستند بلکه در میان آنها زن، پسر و دختر نیز کم نیست.
سن کارگران بین 15 تا 18 سال تعیین شده و دختران در مشاغلی خاص مانند طلاکاری ساختن زره، کار روی مس، نگهداری گوسفندان، صنعتگری همکاری می کردند.
خانم هاید ماری کخ در کتابی تحت عنوان ” از زبان داریوش” می گوید:     
طبقه بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیشرفته تر از امروز به نظر می آید و از این اسناد نخستین نکته جالبی که به دست می آید این است که کارگران خارجی به همان گونه که در الواح خزانه دیدیم منظور کارگرانی غیر آریایی و ایرانی نژاد است که از سرزمینهای تصرف شده توسط ایرانیان در سمت های کارمند و کارگر مشغول بوده اند؛ در مشاغل یکسان حقوق مساوی دریافت می کرده اند و هیچ تفاوتی میان آنها نبوده است. همه کارگرانی که دارای حداقل حقوق بوده اند برای جبران کسری زندگی شان به مناسبت های مختلف و به عنوان های مختلف اضافه دریافتی هایی داشته اند و به طور منظم و احتمالا هر دو ماه یکبار به آنها پاداش هایی هم تعلق می گرفته است.
دادن کمک شاهانه به کارگران نیز جدای از پاداش های ذکر شده بوده است و از طرف دولت کمک هایی از قبیل میوه و مقادیری انجیر به کارگران دامدار داده میشد. پیش کش به زنانی که تازه وضع حمل می کردند و کودک به دنیا می آوردند از دیگر کمک ها بوده است و 5 ماه تمام این پرداخت ها صورت می گرفته است و احتمالا در این 5 ماه زن از کار معاف بوده است و این برای نخستین بار است که در تاریخ بشر «مرخصی زایمان» سر و کار پیدا می کنیم میزان دستمزد کارگران بستگی کامل به مهارت و کارآیی آنها داشت هرچه سطح مهارت کارگر بالاتر می رفت به میزان حقوق او افزوده می شد و زنان و مردان در کارهای یکسان مزد کاملا یکسان می گرفته اند.
ساعات کار نیز در دستمزدها تأثیر داشت. به ویژه زنانی که نمی توانستند به صورت تمام وقت کار کنند کار نیمه وقت می گرفتند و در این صورت مزد کمتری دریافت می کردند. زنان سرپرست کارگاهها بالاترین حقوق را دریافت می کردند و حتی ممکن بود که مردان نیز زیردست زنان مشغول باشند این زنها معمولا در کارگاههای خزانه، کارگاههای تولیدی، خیاطی با مهارتهایی مانند دوزنده    ظریف، دوزنده لباسه
ای ظریف، دوزنده لحاف که پیداست حقوق اینها یکسان نمی توانسته باشد.
به کارگران در حین کار غذا هم داده می شد.- توسط آشپزها برای کارگران غذای عمومی می پختند. لباس کارگران به عهده کارفرمایان بوده است.
محیط کار زنان و مردان همکار یکی بود و امر امکان کارآموزی و ارتقای شغلی یکسانی را برای همه فراهم می کرد.
نکاتی که نقش تأمین اجتماعی را در ایران باستان بارز می نماید عبارتند از:
زنان زائو پنج ماه مرخصی زایمان داشتند البته با گرفتن بخشی از حقوق، نه تمام آن
زنان کارگری که کودک شیرخوار داشتند در زمان کار خود کودک خود را به زعی «مهدکودک» می سپردند
به زنان شیرده جیره اضافی داده می شد. تنها موردی که تفاوت بین پسر و دختر دیده میشد در اینجاست که جیره اضافی مادرانی که پسر داشتند، بیشتر از مادران دختردار بود.    
در کارهایی که متضمن سفر و رفت و آمد در جاده و دور بودن از خانه بود زنان دخالتی نداشتند.
و نهایتاً این یافته ها نشان می دهد که:
1- کارگران حقوق بگیر بوده اند و سیستم ثبت و ضبط معینی برای پرداخت به آنان وجود داشته است.
2- میزان دستمزد کارگران به مهارت آنان بستگی داشته و افراد مختلف در مشاغل یکسان، غالبا حقوق برابر داشته اند.
3- کارگرانی که دارای حداقل حقوق بوده اند برای جبران کسری زندگی شان اضافه دریافتی و گاه پاداش دریافت می کردند.

4- زنان کارگر، پس از زایمان، پنج ماه تمام از کار معاف بوده و

دیدگاهتان را بنویسید