دانلود پایان نامه ارشد درمورد
روان درمانی، درمان دارویی، نور درمانی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان درمانی، درمان دارویی، نور درمانی

های روان درمانی،درمان دارویی،درمان با تشنج الکتریکی ویک سری روش های جدیدتر،مانند نور درمانی،محرومیت از خواب ویا جراحی روانی تقسیم می کند.روان درمانی همیشه برای افسردگی هایی که به اقدام درمانی نیاز دارند مناسب است. روان درمانی ها انواع گوناگون دارند اما می توان گفت که اغلب آنها به گونه ای از پنج روش روان درمانی نشأت گرفته اند :

دیدگاهتان را بنویسید