دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان درمانی، درمان دارویی، نور درمانی

No Comments
دانلود پایان نامه

های روان درمانی،درمان دارویی،درمان با تشنج الکتریکی ویک سری روش های جدیدتر،مانند نور درمانی،محرومیت از خواب ویا جراحی روانی تقسیم می کند.روان درمانی همیشه برای افسردگی هایی که به اقدام درمانی نیاز دارند مناسب است. روان درمانی ها انواع گوناگون دارند اما می توان گفت که اغلب آنها به گونه ای از پنج روش روان درمانی نشأت گرفته اند :

  دانلود پایان نامه درموردجبران خسارت، اشخاص ثالث، بهره بردار

دیدگاهتان را بنویسید