دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری

No Comments
دانلود پایان نامه

درمانی با یک دارویی که کاربردهای بدون تأییدی در درمان افسردگی دارد را بررسی میکنیم.به همین دلیل فلووکسامین انتخاب شد که کاربردهای ضد افسردگی آن به صورت تجربی اثبات شده است ولی هنوز تأیید FDA را ندارد اما پژوهشها درباره اثربخشی آن وجود دارد.ما دراینجا علاوه بر بررسی درمان شناختی- رفتاری و درمان با فلووکسامین ،تأثیر احتمالی این دو

  منابع پایان نامه ارشد درمورد زایشگاه، مادرزادی، ، فامیلی

دیدگاهتان را بنویسید