دانلود پایان نامه ارشد درمورد
درمان شناختی- رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری

درمانی با یک دارویی که کاربردهای بدون تأییدی در درمان افسردگی دارد را بررسی میکنیم.به همین دلیل فلووکسامین انتخاب شد که کاربردهای ضد افسردگی آن به صورت تجربی اثبات شده است ولی هنوز تأیید FDA را ندارد اما پژوهشها درباره اثربخشی آن وجود دارد.ما دراینجا علاوه بر بررسی درمان شناختی- رفتاری و درمان با فلووکسامین ،تأثیر احتمالی این دو

این مطلب را هم بخوانید :  منبع پایان نامه دربارهCGP، ۲-۷، [۱۲].، کردن‌های

پاسخ دهید