دانلود تحقیق با موضوع
ورزشکاران

دانلود تحقیق با موضوع ورزشکاران

روانی در ورزش را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: الف)محرک‌های روانی ب)آرام بخش‌های روانی
محرک‌های روانی زمانی کاربرد دارد که ورزشکار انگیزه کافی برای اجرا نداشته باشد . زمان‌های زیادی برای ورزشکاران پیش می‌آید که تمایلی به انجام تمرین و یا مسابقه ندارند. در چنین مواقعی نقش محرک‌های روانی ارزشمند خواهد بود. مربیان مهارت‌های ذهنی در

دیدگاهتان را بنویسید