دانلود تحقیق با موضوع
محیط‌های، روانشناسان، .وی، مقیاس‌ها

دانلود تحقیق با موضوع محیط‌های، روانشناسان، .وی، مقیاس‌ها

بر مهارت‌های روانی ـ حرکتی ، یادگیری و شخصیت توجه داشت .وی روی مقیاس‌ها و شیوه‌های پژوهش در آزمایشگاه کار کرد و آن را به خارج از آزمایشگاه گسترش داد. از زمانی که روانشناسان ورزش در محیط‌های ورزشی شروع به بررسی تجربی نمودند سعی می‌کردند عوامل روانی را که بر اجرای مهارت‌های ورزشی اثر گذار است، شناسایی و تا آنجا که می‌توانند آن‌ها

دیدگاهتان را بنویسید