دانلود تحقیق با موضوع
روان شناسی، روانشناسی

دانلود تحقیق با موضوع روان شناسی، روانشناسی

علمی رفتار بشر در تمرین و ورزش پرداخته و سعی در کاربردی کردن این دانش روان شناسی در زمینه‌های تمرین و ورزش دارد(گیل دایان۱۴ ۲۰۰۱).
روانشناسی ورزش و تمرین نیز مشابه سایر رشته‌ها می‌تواند برای حرکات مهارتی متنوع ، فعالیت‌های بدنی ، وطرح‌های تمرینی با جهت گیری سلامتی، مانند آموزش جسمانی سنتی و ورزش‌های رقابتی به کار گرفته شود. این

دیدگاهتان را بنویسید