حوزه های طرحواره ناسازگار اولیه//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی

حوزه های طرحواره ناسازگار اولیه//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی

حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه

در مدل یانگ هجده طرحواره بر طبق پنج نیاز هیجانی ارضا نشده تقسیم می شوندکه حوزه های طرحواره نامیده می­شوند(یانگ و همکاران،1392). پنج حوزه طرحواره را یانگ(2003) به شکل زیر توضیح داده است:

1-2-4-2.حوزه ی اول: بریدگی و طرد

افرادی که طرحواره هایشان در این حوزه قرار دارد ، نمی­توانند دل بستگی­های ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند. چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها به ثبات، امنیت، محبت، عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد. خانواده­های اصلی آنها معمولا بی ثبات ( رها شدگی/ بی ثباتی)، بدرفتار (بی اعتمادی / بدرفتاری)، سرد و بی عاطفه( محرومیت هیجانی)، طردکننده( نقص/شرم) یا منزوی(انزوای اجتماعی / بیگانگی ) هستند. افرادی که طرحواره هایشان در حوزه بریدگی و طرد قرار می­گیرند( مخصوصا چهار طرحواره اول)، اغلب بیشترین آسیب را می­بینند. بسیاری از آن­ها ، دوران تکان دهنده­ای داشته­اند و در بزرگسالی تمایل دارند به گونه­ای نسنجیده و شتاب زده از یک رابطه خود آسیب رسان به رابطه ای دیگر پناه ببرند یا از برقراری روابط بین فردی نزدیک اجتناب کنند(یانگ و همکاران،1392).

1-رها شدگی / بی ثباتی:

افرادی که این طرحواره را دارند معتقدند که روابطشان با افراد مهم زندگی شان ثباتی ندارد و احساس می­کنند افراد مهم زندگی­شان در کنارشان نمی­مانند زیرا از نظر هیجانی غیر قابل پیش بینی­اند و فقط چند صباحی به طور موقت در کنار آنها حضور دارند. فردی که چنین طرحواره­ای در او شکل گرفته باشد، معتقد است هر لحظه امکان دارد افراد مهم زندگی­اش بمیرند یا این که او را رهاکنند و به فرد دیگری علاقه مند شوند(یانگ،2003).

2-بی اعتمادی/ بدرفتاری :

طرحواره بی اعتمادی-بد رفتاری این انتظار  را بوجود می­آورد که دیگران با کوچک­ترین فرصت از آنها سوء استفاده می­کنند؛ به عنوان مثال به آنها آسیب می­زنند، تحقیرشان می­کنند، دروغ می­گویند، بدرفتاری می­کنند، فریب می­دهند یا آنها را دست می­اندازند. چنین انتظاری باعث می­شود فرد وقایع پیرامون را به گونه­ای خاص ادراک کند: آسیبی که دیگران  وارد نموده اند، عمدی بوده و یا اینکه در نتیجه بی مبالاتی و غفلت مفرط پدید آمده است(یانگ،2003).

3-محرومیت هیجانی :                                                                                                                          

انتظار اینکه تمایلات و نیازهای فرد به برقراری رابطه هیجانی و حمایت  عاطفی به اندازه کافی از جانب دیگران ارضا نمی­شوند. تا بحال  سه نوع محرومیت هیجانی شناخته شده که عبارتند از:

الف) محرومیت محبت: فقدان عاطفه یا توجه.

ب) محرومیت از همدلی: درک نشدن، به حرف دل فرد گوش ندادن.

ج) محرومیت از حمایت: نداشتن منبع قدرت، راهنمایی نشدن از سوی دیگران.

 

4- نقص/شرم :                                                                                                                          

افراد با این طرحواره احساس می­کنند افرادی نامطلوب، حقیر و بی ارزش هستند و در مهم ترین جنبه­های شخصیتش، انسانی ناقص است. این که در نظر افراد مهم زندگی اش ،فردی نامطلوب به حساب می­آید. همچنین این طرحواره، حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد، طرد، سرزنش، کمرویی، مقایسه­های نابجا، احساس ناامنی درحضور دیگران و حس شرمندگی در ارتباط با عیب و نقص های درونی را در برمی گیرد. این نقاط ضعف ممکن است شخصی ( تکانه­های خشم، تمایلات جنسی غیرقابل پذیرش، خودخواهی) یا عمومی ( ظاهر غیر جذاب و مشکلات اجتماعی) باشند(یانگ2003).

5- انزوای اجتماعی/ بیگانگی :                                                                                                                           

احساس این که با دیگران متفاوت اند و وصله ناجور اجتماع هستند. در واقع این طرحواره حس متفاوت بودن فرد یا عدم تناسب با اجتماع را در برمی­گیرد. فرد از جهان کناره گیری کرده و با دیگران متفاوت است یا اینکه به جامعه و گروه خاصی تعلق خاطر ندارد(یانگ،2003).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه ­ی بین مکانیزم­های دفاعی، طرحواره­های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه­ی خوردن