جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی- قسمت 8

جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی- قسمت 8

 • قواعد فقه ، محمود شهابی ، چ 1341 .
 • قواعد فقهیه ، محمد جواد فاضل لنکرانی ، ج 1 ، مصر ، قم ، 1416
 • قواعد فقهیه ، سید محمد موسوی بجنوردی ، ج دوم ، نشر میعاد ، پاییز 72 .
 • قواعد فقه ، دکتر محسن شفاعی ، کتابخانه وزیری یزد
 • قواعد فقه دیات ، احمد حاجی ده آیادی ، تهران ج اول ، 1384 ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • قاعده احسان ، اسدالله لطفی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 50 ، 1379
 • قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ناصر کاتوزیان ، چاپ هشتم ، 82 ، نشر میزان .
 • قواعد فقه ، بخش مدنی ، درس های استاد مصطفی محقق داماد ، چاپ دوم ، سال 66 ، چاپ وزارت ارشاد
 • لسان العرب ، ابن منظور ، نشر ادب ، حوزه قم، 1375
 • لغت و عبارات و اشارات حقوقی، میر تیمور تاجمیری، تهران، آفرینه، 1377، چاپ اول
 • لمعه دمشقیه ، شهید اول ، ترجمه علی شیروانی ، انتشارات دارالفکر ، چاپ قدس قم ، چاپ 21 ، سال 82 .
 • مقالات فقهی ، حقوقی ، فلسفی و اجتماعی ، سید محمد موسوی بجنوردی ، تهران نشر عروج ، 1380 ، چاپ اول
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 • موجبات و مسقطات ضمان قهری ، اسدالله لطفی ، تهران ، مجد ، 1379
 • ماخذ شناسی قواعد فقهی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم . 1370
 • موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران ، ج اول ، 1379 انتشارات مجد ، تهران
 • مبانی و کلیات علم حقوق ، سید جلال مدنی ، نشر همراه ، چاپ امین ، ج دوم ، بهار 1382 .
 • مصباح المنیر ، فیومی ، جلد 4 ، دارالکتب الاسلامیه ،1370
 • مختلف الشیعه ، حسن بن یوسف بن مطهر ، حلی ، ج 9 ، چاپ اول ؛ موسسه نشر اسلامی ، قم ، 1376 .
 • محقق داماد ، بخش منی مالکیت و مسئولیت مرکز نشر علوم اسلامی ،چاپ 16 ، 1388 جلد اول ،
 • نهج البلاغه ، ترجمه فیض الاسلام، 1380
 • طوسی (شیخ ) محمد حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 5، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1385- 1460 هق

 

 1. و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و باالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهرهما و قل لهماقولا کریما(سوره اسراء آیه 23) و پروردگارت فرمان داده : جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آن ها نزد تو به سن پیری رسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آن ها بگو. و وصینا الانسان بولدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصله ثلثون شهراً حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والذی و ان اعمل صلحا ترضه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین (سوره احقاق آیه 15) ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش با نارحتی او را حمل می کند و با ناراحتی برزمین می گذارد، و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است، تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به چهل سالگی بالغ گردد می گوید : پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمتی که به من، پدر و مادرم دادی به جا آورم وکار شایسته ای انجام دهم که از آن خشنود باشی ، و فرزندان مرا صالح گردان من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم و من از مسلمانانم ↑
 2. ای افرادی که ایمان آورده اید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده ، زن در برابر زن ، پس اگر کسی از سوی برادر (تنی) خود چیزی به او بخشیده شود باید از راه پسندیده پیروی کند واو نیز به نیکی دیه را بپردازد، این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناکی خواهد شد ↑
 3. خداوند به عدل و احسان به نزدیکان فرمان می دهد، و از فحشاء و منکر و ستم نهی می کند. خداوند به شما اندرز می دهد، شاید متذکر شوید ↑
 4. خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرارداد و آسمان را همچون سقفی بالای سرتان و شما را صورتگری کرد و صورتتان را نیکو آفرید و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد، این است که خداوند پروردگار شما جاوید و پر برکت است، خداوندی که پروردگار عالمیان است. ↑
 5. او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. ↑
 6. سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم و نعمت خود را بر آن ها که نیکوکار بودند کامل کردیم و همه چیز را که مورد نیاز آن ها بود در آن روشن ساختیم . کتابی که مایه هدایت و رحمت بود . شاید به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند. ↑
 7. در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلبو بهره ات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش،که خدا مفسدان را دوست ندارد. ↑
 8. و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد ↑
 9. لسان العر
  ب ↑
 10. «حد الاحسان ایصال النفع لا علی وجه الاستحقاق الی الغیر مع القصد الی کونه احساناً ↑
 11. « هو صدور الفعل الجمیل من قول او فعل بالنسبه الی غیره و ذلک قد یکون بایصال نفع الیه مالی او لعتباری و قد یکون بدفع ضرر مالی او اعتباری عنه» ↑
 12. الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبدا ذالک العنوان فی الخارج ↑
 13. ر.ک ماده 701 قانون تعهدات سویس که به این شرط تصحیح شده است . ↑
 14. دلیل قاعده احسان آیه 91 سوره توبه است و سایر روایاتی که ذکر شده است از باب موید آن هستند، چنانچه شیوه فقها در توضیح قواعد فقهی چنین است که ابتدا دلیل قاعده را از کتاب بیان کرده و در تایید آن به روایات استناد می جویند و اگر روایات به طور صریح دال بر مطلوب باشند می توان آن را دلیل مستقل دانست . ↑
 15. دکتر محمد جواد ارسطا، جزوه درسی ↑
 16. هل در این آیه برای استفهام انکاری است ↑
 17. شائبه: آمیزش چیز بد در چیز بهتر ↑
 18. ماده 328 قانون مدنی ↑
 19. قانون مدنی ماده 330 ↑
 20. ماده 267 قانون مدنی ↑
 21. اصل چهارم قانون اساسی ( کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی، نگاهی ، لباسی و غیره این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول اساسی و قانون و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .) ↑
 22. عکس مرتبط با اقتصاد

 23. – طبق قاعده تسلیط « الناس مسلطون علی اموالهم» ↑
 24. ماده 306 قانون مدنی ↑
 25. لقط : اشیاء متعلق به غیر که کسی پیدا کرده باشد ↑

دیدگاهتان را بنویسید