تحلیل سوالات ریاضیات گسسته کنکور

تحلیل سوالات ریاضیات گسسته کنکور

 

 

 

 

ریاضیات گسسته کنکور، مطالعه ساختارهای ریاضی است که اساساً گسسته هستند و نه پیوسته. بنابراین ریاضیات گسسته مباحث موجود در “ریاضیات پیوسته” مانند حساب یا هندسه اقلیدسی را حذف نمی کند. اشیاء گسسته اغلب توسط اعداد صحیح قابل شمارش هستند. ریاضیات گسسته ، مطالعه ساختارهای ریاضی است که قابل شمارش هستند یا در غیر این صورت مجزا و تفکیک پذیر هستند. نمونه هایی از ساختارهایی که گسسته هستند عبارتند از ترکیبات ، نمودارها و عبارات منطقی. ریاضیات گسسته کنکور بخشی از ریاضیات است که به مطالعه اشیاء گسسته (یعنی مجزا) اختصاص داده شده است. به طور کلی ، هر زمان که اشیاء شمرده شوند ، مورد استفاده قرار می گیرند ، هنگامی که روابط بین مجموعه های محدود (یا قابل شمارش) مورد بررسی قرار می گیرد ، و هنگامی که فرآیندهای مربوط به تعداد محدودی از مراحل مورد بررسی قرار می گیرند ، استفاده می شود .

آیا ریاضیات گسسته کنکور سخت است؟ درست مثل جبر خطی و حساب ، که در دبیرستان تدریس می شود ، ریاضیات گسسته نیز می توانند به راحتی درک شوند. اگر مقادیر متعلق به مجموعه می تواند هر بازه ای را در یک بازه محدود یا نامتناهی به دست آورد ، مجموعه ای از داده ها پیوسته هستند. اگر مقادیر متعلق به مجموعه مشخص و جدا باشد (مقادیر بدون اتصال) ، مجموعه ای از داده ها گسسته هستند. متغیرهای گسسته در مدت زمان معینی قابل شمارش هستند. به عنوان مثال ، می توانید تغییر در جیب خود را حساب کنید. می توانید پول را در حساب بانکی خود حساب کنید. همچنین می توانید میزان پول را در حساب های بانکی همه حساب کنید. درک نظریه مجموعه ، احتمال و ترکیبات به شما امکان می دهد الگوریتم ها را تحلیل کنید .

حسابگر ذاتی در هر موضوع دیگر ، حتی ساختارهای گسسته است. ریاضیات گسسته به ذهن متبادر می شود. اما حساب در حال حاضر ذاتی ریاضیات گسسته است. ترکیبی ، نظریه مجموعه یا نظریه نمودار معمولاً عناصر اصلی در یک دوره ریاضی گسسته هستند . ریاضیات گسسته کنکور ، مطالعه ساختارهای ریاضی است که اساساً گسسته هستند و نه پیوسته. بنابراین ریاضیات گسسته مباحث موجود در “ریاضیات پیوسته” مانند حساب و تحلیل را حذف می کند. ریاضیات گسسته (برخلاف پیوسته) برای رشته های علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات از اهمیت مستقیم برخوردار است. این شاخه از ریاضیات شامل مطالعه زمینه هایی مانند نظریه مجموعه ، منطق ، روابط ، نظریه نمودار و تحلیل الگوریتم ها است. ریاضی گسسته برای ساختار داده ها و الگوریتم ها ضروری است. مشکلات “سخت” الگوریتم ها به مشکلات ریاضی گسسته کاهش می یابد. دانش آموزان در دوره های الگوریتم خود مشکل دارند زیرا به طور کلی آنها ریاضیات گسسته را یاد نگرفته اند (یعنی نحوه انجام اثبات). ریاضیات گسسته – شامل مقادیر مشخصی است. یعنی بین هر دو نقطه ، تعداد قابل توجهی از نقاط وجود دارد. به عنوان مثال ، اگر ما یک مجموعه متناهی از اشیاء داریم ، تابع را می توان به عنوان لیستی از جفت های مرتب شده با این اشیاء تعریف کرد و می تواند به عنوان یک لیست کامل از آن جفت ها ارائه شود.