تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۹

تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۹

اما در موقع ادا نذر، مردم مانع شدند که اگر این کار انجام دهی، سنت می شود پس به جای این کار فدیه بده. و می فرمود: با پروردگار خود پیمان بسته ام و من به عهد او وفا کننده ام، و اگر ادا نکنم می ترسم و خدا، چیزی مانند او ستوده نمی شود. و سه بار قرعه زد بین ۱۰۰ شتر و عبدالله، هر سه بار قرعه به ۱۰۰شتر افتاد و همه آنها را قربانی کرد و به مردم داد و از آن پس دیه (آدمی)از شتر، سنت و مورد پذیرش اسلام قرار گرفت
البته بعضی از مورخین شیعی اصل داستان را نمی پذیرند زیرا معتقدندکه با توجه به شخصیت و ایمان جناب عبد المطلب، و مسئله قربانی کردن هیچ نسبتی وجود ندارد [۶۵]
بعضی از خصو صیات منحصر بفرد جناب عبد المطلب که مورخان شمرده اند به شرح زیر است :
به نقل یعقوبی قریش به عبد المطلب، ابراهیم دوم می گفتند.
در سفرها تا آنجا که می توانست به دیگران اطعام می کرد مثلا هر جا فرود می آمد یک شتر را قربانی می کرد.
دریک نزاعی، حق با عبد المطلب شد و به او ۱۰۰ شتر دیه دادند، او به مردم گفت هرکس هر اندازه که به دلش خطور می کند می تواند از این شترها را بگیرد و به حضرت ابو طالب فرمود: اکنون که مردم را از شترها اطعام کردم بقیه شترها را ببر در بالای کوه ابو قیس آنها را بکش تا مرغان و درندگان بخورند.
ابوطالب گفت: ونطعم حتی یاکل الطیر فضلنا اذا جعلت ایدی المفیضین ترعد یعنی:اطعام می کنیم تا مرغها از زیادی طعام ما بخورند آنگاه که دست قمار بازان شروع به لرزیدن می کند (آنگاه که سخاوتنمدان بخل می ورزند).[۶۶]
عبد المطلب، سنتهای را بنا نهاد که در اسلام هم پذیرفته شده بود: وفای به نذر. صد شتر در دیه پرداختن. حرمت نکاح محارم. موقوف کردن، درآمدن بخانه ها از پشت آنها. بریدن دست دزد. نهی از زنده بگور کردن دختران.مباهله (نفرین کردن یکدیگر). حرمت میگساری. حرمت زنا. حد زدن زناکار. قرعه زدن. عریان طواف نکردن. پذیرایی از مهمان. هزینه حج فقط از اموال پاک. بزرگداشتن ماه های حرام. تبعید زنان مشهور زنا کار. [۶۷]برای عبد المطلب در کنا کعبه فرشی می انداختند و کسی نزدیک آن مکان نمی شد تارسول خدا که پسری بود می آمد و از شانه های عموهای خود می گذشت و عبدالمطلب بانان می گفت: پسرم را راه دهید که این پسرم را شان و مقامی است.[۶۸]
وقتی که در مورد نشانها ی حضرت نبی و خصوصیاتش برای عبدالمطلب می گفتند او شادمانم می شد پس می گفت: بخدا سوگند ! اگر قریش درباره آب(زمزم و ذو الهرم، که در منطقه دیگر حفرکرده بود) رشک می بردند، فرداست که در شرف بزرگ و بنیان رفیع و عزت همیشگی و برتری تا پایان روزگار و روزقیامت، بر من رشک خواهند برد.
در سالهای آخر عمرش که حضرت نبی حضورداشت، قحطی رخ داد، مردم از او (عبد المطلب) خواستند که برایشان دعا کند تا خدا باران بفرستد و او دعا کرد و دعایش مستجاب شد. [۶۹]
به ابو طالب فرمود تو را سفارش می کنم پس از خود درباره این یتیم، که از پدرش جدا مانده است، او در گهواره پدر را از دست داده وبرای او مادری دلسوز بودی که فرزندش را در آغوش می کشد، اکنون برای دفع ستمی یا محکم ساختن پیوندی،به تو از همه پسرانم امیدوار ترم.
بعد ازوفات، مردم قریش ایشان را، با آب و سدر غسل دادند ودر دو برد یمانی که ارزش آن دو، ۱۰۰۰ مثقال طلا بود، پیچیدند و آن قدر مشک بر او ریختند که بدن مبارک را پوشانید و چند روزی روی دستان مردان قرار داشت، چون او را بس بزرگ وبزرگوار می داشتند و پنهان ساختن اورا زیر خاک روا نمی داشتند
عبدالمطلب، چنان مورد توجه دنیاى آن روز بود که او را با لقب «سید البطحاء» آقاى سرزمین مکه وحومه آن و «ساقى الحجیج‏» آب دهنده حاجیان خانه خدا و «ابوالساده‏» پدر بزرگواریها و «حافرالزمزم‏» ایجاد کننده چاه زمزم می ‏خواندند. عبدالمطلب در حفظ و حراست وجود مبارک حضرت محمد(ص) بسیار کوشا بود. شیعه و اهل سنت ‏بر این حقیقت معترف‏اند.
ابوطالب از چنین پدری به دنیا آمد و در خانه چنین شخصیت بزرگ و الهی پرورش یافت.
۷ – جناب عبد المطلب و حمله به کعبه
یکی از وقایع مهم در زمان حضرت عبد المطلب، حمله به کعبه بود که معروف است به حمله اصحاب فیل آن سال را عام الفیل گویند.و حضرت رسول علیه و آله السلام در آن سال به دنیا آمدند.
در این بخش، به چگونگی برخورد و سخنان حضرت عبد المطلب در این مورد و مسائلی که مربوط
به ایشان در این ماجرااست پرداخته می شود:
ابرهه پادشاه یمن(صاحب فیل)، برای ترویج مسیحیت، کلیسای عظیمی را در شهر صنعا (پایتخت یمن)، بنام قُلیس بنا نهاد. توانست مسیحیان را از نقاط مختلف به آنجا بکشاند.
ابرهه با خبر شده بود که در مکه، خانه ی است مورد توجه اعراب و آنها بهمین دلیل به کلیسای صنعا توجهی نمی کنند، بهمین خاطر پیغامی را برای مردم مکه فرستاد که از کعبه دست بکشید و به کلیسای ما بیایید، اما مردم مکه آن شخص حامل نامه را کشتند ووقتیکه این موضوع به اطلاع او رسید، قصد حمله به کعبه کرد و برای اینکار ۵۰ هزار مرد جنگی آماده کرد، اعراب بادیه وقتی از این ماجرا با خبر شدند، کسی از خودشان فرستادند تا آنجا را آلوده کند، در همین اوضاع و احوال خبر به ابرهه می رسد که چنین وچنان رخ داده است و او سوگند یاد می کند که کعبه را خراب می کند.
اعراب مکه هم نتواستند جلوی آنها بایستند، بهمین دلیل قریش به کوهها فرار کردند و جناب عبد المطلب فرمود: کاش فراهم می شدیم و این لشگر را از خانه خدا دور می کردیم.
و وقتیکه شتران جناب عبد المطلب را (که حدود ۲۰۰ شتر بود) به یغما بردند، او به نزد ابرهه رفت، چون ابرهه،چشمانش به پیر مرد با وقار و با هیبت و زیبا افتاد، به او احترام کرد و او را در پهلوی خود نشاند و با او به سخن پرداخت. و از تقاضای او جویا شد. جناب عبد المطلب فرمود: خواهش من اینست که دستور دهی شتران منرا آزاد کنند.ابرهه در جواب گفت: تماشای سیمای با شکوهت، اثر قوی در من گذاشت اما با این درخواستت اثر آن هیبت کم شد، نمی خواهی که از خراب کردن کعبه، منصرف ام کنی ؟ او فرمود: انا رب الابل وللبیت رب یحفظه: من صاحب شتران خودم هستم و برای این خانه صاحبی است که خودش آنرا حفظ می کند.[۷۰]
ابرهه با این سخن ایشان ترسی در دلش حاکم شده بود و این سخن را دلیلی بر عقل و بزرگواری ایشان دانست. [۷۱]سپس جناب عبد المطلب، با کسان خود به نزد کعبه رفنتند و فرمود: خدایا هر کس از خانه خود دفاع میکند پس تو هم از خانه خود دفاع کن. مگذار صلیب و نیروی آنها بر نیروی توپیروز گردد. مگذار داخل شهر حرام شوند و اگر این کار را کردی پس قطعا پیش آمدی است که کارهای خود را با آن بانجام میرسانی (هر آنچه تو بخواهی همان میشود) و با یارانش به بالای کوه رفتند.
سپس عبدالله را فرستاد تا خبر از سپاه ابرهه بیاورد و عبدالله گفت آنچه را که اتفاق افتاد.
(پرندگانی به امر خدا وند جل وعلا، بصورت ابابیل (دسته دسته و متفرق)، اصحاب فیل را به زیر رگبار سنگهای خود گرفتند که بقول قرآن کریم، آنهارا مانند کاههای خوردشده تبدیل کرد (که هیچ کس نمی داند این چه سنگهای بود و چه چیزی در درون خود داشتند که بدنها را به این صورت تبدیل می کرد، [۷۲]
جناب عبد المطلب پس از این ماجرا، فرمود: ای دعوت کننده مرا شنوانیدی، سپس مرا از شنیدن صدای شما کری نیست. آیا خدا را اراده تازه ای پیش آمده است یا او را در اینان سنتی است که در امتها نبوده است: در حالیکه اشرم (ابرهه) سواران خود را پیش میراند گفتم: این اشرم براستی مغرور است. البته خانه را خدا یی است که نگهبان آن است و هر کس بگناه آن کند نابود می شود. تبع (حارث بن شداد) در زمان گذشته نیز آهنگ آن کرد و همچنین حمیر(ابن عبد الشمس بن قحطان) و طایفه اش گستاخی کردند. پس از آن باز گشت در حالیکه در گردنش زخمی بود که راه نفس اورا گرفته بود. در اثر بیداد (خراب کردن کعبه) در حرم، جرهم (قبیله ی از یمن) پس از طسم (قبیله ی از عاد) و جدیس(قبیله ی از بحرین) و گروه بسیار دیگری هلاک شدند. و سرنوشت هر کس که با مکر بجنگ حرم آید همین است چه عذاب خدا امری است حتمی. ما خدا را می شناسیم و در میان ما صله رحم و وفای بعهد و پیمان سنت است.پیوسته خدا را در میان ما حجتی است که خداوند به سبب آن بلاها را از ما دفع می کند. ما در شهر خدا نزدیکان خداییم و از زمان ابراهیم پیوسته چنین بوده است[۷۳]
عبدالمطلب بن هاشم، نخستین جد پیامبر اکرم است. وی زمامدار قریش و کلیددار کعبه بود و حدود ۸۰ سال زندگی کرد. در سراسر عمر خود لب به شراب نزد و مردم را از آدم کشی و میگساری و بدکاری باز می‌داشت. او در شمار مردان موحد و معتقد به معاد بود. یکی از کارهای مهم عبدالمطلب حفر چاه زمزم و بهره‌برداری رایگان عموم از آن بود. در آن هنگام عبدالمطلب فرزندی به نام حارث داشت که با کمک او چاه را حفر کرد. عبدالمطلب چون یک فرزند داشت احساس می کرد که در میان قریش ضعیف و ناتوان است؛ پس در پیشگاه خداوند نذر کرد که اگر صاحب ده پسر شود یکی را در پیشگاه کعبه قربانی کند. وقتی شمار پسران عبدالمطلب به ده رسید عبدالمطلب خود را برای ادای نذرش آماده کرد. در مراسم قرعه کشی برای انتخاب قربانی قرعه به نام کوچکترین فرزند عبدالمطلب، عبدالله پدر گرامی حضرت محمد(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) افتاد . [۷۴]
عبدالله بن عبدالمطلب، پدر بزرگوار حضرت محمد است که ظاهراً در ۵۴۶ میلادی به دنیا آمد. عبدالله وقتی به ۲۴ سالگی رسید پدرش، عبدالمطلب، در صدد اجرای نذرش برآمد و همان طور که گفته شد قرعه به اسم عبدالله درآمد. عبدالمطلب عبدالله را به سوی قربانگاه برد، اما با تدبیر مرد دانایی از اهالی یثرب قربانی کردن عبدالله به قربانی کردن صد شتر بدل شد و عبدالله از مرگ نجات پیدا کرد. بعد از مراجعت از قربانگاه عبدالمطلب به خانه وهب بن عبد مناف بن زهره رفت و دختر پاکدامن او، آمنه، را به عقد عبدالله درآورد و حمزه بن عبدالمطلب، عموی پیامبر، در همان سال تولد پیامبر، از دلاله متولد شد. [۷۵]
در سال ۵۷۰ میلادی، که پیامبر و عمویش به دنیا آمدند، واقعه اصحاب فیل به وقوع پیوست. ابرهه حبشی از طرف پادشاه حبشه مأمور شد تا یمن و بعد عربستان را به تصرف درآورد و کعبه را ویران سازد تا مردم به جای زیارت کعبه، به زیارت کلیسایی که پادشاه حبشه در صنعا ساخته بود بروند. وی برای تحقق این هدف شوم با سپاهی عظیم همراه فیل های جنگی به سوی مکه رهسپار شد. در نزدیکی مکه، ابرهه مأموری فرستاد و به وی گفت که پیش بزرگ قریش برو و بگو که هدف من نابودی کعبه است و اگر قریش مقاومت نکند هیچ خونی ریخته نخواهد شد. عبدالمطلب در پاسخ گفت «کعبه خانه خداست، خدا هر چه صلاح بداند همان را انجام خواهد داد.»
عبدالمطلب به مردم مکه گفت که به کوه های اطراف پناه ببرد تا در امان باشند. سپس خود را به کعبه رساند و با دلی سوزان به پروردگار چنین گفت: «بارالها برای مصون بودن از شر و گزند آنان، امیدی به غیر از تو نیست. آنان را از حریم خود باز دار. از خانه خود دفاع کن. روزی را نرسان که صلیب
آنان پیروز گردد و خدعه آنان غالب و فاتح شود». سپس خود نیز همراه مردم به کوه های مکه پناه برد و در انتظار ماند. بامدادان که لشکر ابرهه آماده حرکت به سوی کعبه شد ناگهان دسته هایی از پرندگان در آسمان ظاهر شدند که در منقار و پاهای خود سنگ هایی حمل می کردند. این مرغان لشکر ابرهه را سنگ باران کردند به گونه ای که بیشتر لشکریان هلاک شدند. ابرهه دستور عقب نشینی داد و خود بر اثر زخم هایی که از پرتاب سنگ بر بدن داشت در صنعا جان سپرد. خداوند در
سوره «فیل» به این واقعه اشاره فرموده است. آن سال به سبب این واقعه به عام الفیل مشهور شد و مبدأ تاریخی پیدا کرد. .[۷۶] [۷۷]
۸ – ایمان اجداد ابوطالب از نظر علمای سنی
چنان که دانشمند «اهل سنت»، ابن ابى الحدید، می ‏گوید:[۷۸] ابوطالب و پدرش «عبدالمطلب» بزرگ «قریش» و امیر و سرور «مکه معظمه» بودند و مردم آن سامان و مهاجرین و مسافرین این شهر
تاریخى و زائران بیت خدا را پذیرایى و رهبرى می ‏کردند.
روایت عبد الله عمر هم دلالت بر این معنا دارد، که ابو بکر در روز فتح مکه پدرش راکه در آن ایام مرد نابینائی بود نزد رسول الله آورد.حضرت فرمود: چرا این پیر مرد را زحمت دادی؟به من می گفتی من خود نزد او می رفتم؟ابو بکر عرض کرد: خواستم تا خداوند اجر وثواب به او مرحمت کند، به خدائی که تو را به حق مبعوث کرد من آن روزی که ابو طالب اسلام آورد بیشتر خوشحال بودم تا امروز که پدرم اسلام می آورد، منظورم خوشحالی و خشنودی وروشنی چشم شما است، حضرت فرمود: راست می گوئی. [۷۹]
۹ – بررسی اشکالات صاحب المنار و پاسخ به آن
صاحب تفسیر المنار بر خلاف بسیاری از صاحب نظران اهل سنت و همۀ شیعیان بر این باور است که پدر و مادر پیامبر(ص) مشرک بوده و گرفتار آتش دوزخ هستند و احادیثی را که بر طهارت روحی و اعتقادی والدین پیامبر(ص) دلالت می کند با ظاهر قر آن و احادیث صحیح معارض دانسته و آنها را بر عدم سفاح و زنا حمل می کند. [۸۰]
صاحب المنار موحد بودن والدین و اجداد پیامبران را مخالف با ظاهر آیه می داند آنجا که می فرماید: « و ما کانَ استِغْفارُ إِبراهِیمَ لابیه إِلاَّ عَنْ مَوعِدَهٍ وَعَدَها إِیاهُ فَلَمَّا تَبینَ لَه أَنَّهعدو للَّه تَبرَّأَ منْه إِنَّ إِبراهیم لأَواه حَلِیمٌ ؛[۸۱]
و استغفار ابراهیم براى پدرش[عمویش آزر] فقط به خاطر وعده اى بود که به او داده بود(تا وى را به سوى ایمان جذب کند)، اما هنگامی که براى او روشن شد که وى دشمن خدا است، از او بیزارى جست ، به یقین، ابراهیم مهربان و بردبار بود»،
از این رو لازم است به بررسی و تحلیل این آیه بپردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.