منابع مقالات علمی :
تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۴

منابع مقالات علمی : تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین- قسمت ۴

ٍٍثانیا : علمای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که بحث ایمان در مورد ابوطالب به معنای عام آن است که همان آوردن اسلام و داشتن ایمان قلبی است .
ثالثا : پیامبر رابطه بسیار حسنه ای با ابوطالب داشته است و مدارک و شواهد تاریخی گویای رابطه بسیار خوب پیامبر و ابوطالب و بلعکس می باشدو همچنین پیامبر در مقاطع مختلف جملاتی بیان فرموده که بیانگر ایمان ابوطالب است .
رابعا : شبهات مطرح شده در رابطه با ایمان ابوطالب با اغراض خاص سیاسی و حسادت های قومی و تعصبهای جاهلی مطرح شده است و پاسخ این شبهات با استناد به ادله روائی و تاریخی داده شده است .
۶ – پیشینه بحث
بحث مربوط به ایمان ابو طالب وتشکیک در اسلام آن بزرگوار از ابتدا جریان داشته است و بد خواهان همواره در مقام این بوده اند که او را بی ایمان ونا مسلمان معرفی نمایند و در برخی از کتب اهل تسنن[۶] جملاتی در مورد حضرت ابوطالب دیده می شود که حکایت از کم لطفی یا کینه نویسندگان آن کتاب ها نسبت به شخصیت حضرت ابو طالب علیه السلام دارد. جای شک نیست که اگر اندکی از ادله ایمان و اسلام ابوطالب است، درباره هر فرد دیگری آمده بود، همگی بالاتفاق اسلام و ایمان او را تصدیق می کردند؛
به گفته سید بن طاووس مخالفان در مسلمان شمردن هیچ کس آن اندازه سخت گیرى نکرده اند که در مورد مسلمان بودن ابوطالب سخت گیرى کرده اند ، زیرا روش آنان این است که با استناد به خبرهاى واحد افراد را مسلمان می شمارند [۷]
در باره ایمان آن حضرت کتابهاى مستقلى نوشته شد و علماى بزرگ عامه و خاصه این موضوع را مورد توجه قرار داده، و به طور مبسوط از آن بحث نموده‏اند و صدها حدیث و نظرهاى مثبت در ایمان آن حضرت در منابع اسلامی ثبت و ضبط است؛ چنان که علامه مجلسى(ره) بیش از یکصد و پانزده صفحه، و با بیان هشتاد و پنج حدیث در این مورد، این مسئله مسلّم تاریخى را مورد امعان‏نظر قرار داده، و دیدگاه‏ها و منابع بزرگ اهل سنت را نیز نقل نموده است[۸].
همچنین صاحب الغدیر در جلد هفتم و هشتم کتابش، صدها حدیث را از منابع معتبر (شیعه و سنى)، همراه با اعترافات محققین و مورخین آنان نقل نموده، و در بیش از یکصد و ده صفحه به تحقیق این مطالب پرداخته است و با آن آگاهى و اشراف محققانه خود، از شخصیت مظلوم تاریخ، ابوطالب،
دفاع نموده است[۹].
علما و اندیشمندان و محققان اهل «سنت» نیز کم و بیش و به طور پراکنده در کتابهاى خود به ایمان حضرت «ابوطالب» اشاره نموده و معمولا نتیجه مثبت گرفته‏اند؛ هر چند بعضى‏ها نتوانسته‏اند بغض و دشمنى خود را نسبت به ولایت على(ع) و پدر بزرگوارش نادیده بگیرند .
در این میان به نظر می‏رسد که ابن ابى الحدید، بیش از دیگران به این موضوع پرداخته و احادیث و قضایاى بسیار جالبى را نقل نموده، که براى افراد حقجو سودمند است [۱۰] بیش از سه‏هزار شعر از ابوطالب، در مدح رسول خدا نقل شده است .
علمای شیعه و سنی برای اثبات اسلام ایشان و بیان صحیح تاریخ ، کتابهائی را به رشته تحریر در آورده‏اند که برخی از آنها به شرح زیر است :
۱ – ایمان ابوطالب ، احمدبن قاسم از روات شیعی،
۲ – ایمان ابوطالب ، ابی علی کوفی از مشایخ اجازه، متوفی ۳۴۶قمری،
۳ – ایمان ابوطالب ، سیدبن طاوس از علمای بزرگ شیعه، متوفی ۶۶۴قمری.
۴ – “اسنی المطالب فی ایمان ابی طالب” از علامه احمد دحلان مفتی شافعیه (عالم سنی مذهب)،
۵ – “اثبات اسلام ابی طالب” از محمد معین حنفی (عالم سنی مذهب )،
۶ – “ایمان ابی طالب” از شیخ مفید، متوفی ۴۱۳ قمری ،
۷ – “ابوطالب مومن قریش” از استاد شیخ عبدالله قطیفی.
۸ – فضل أبی‏طالب و عبدالمطلب و أب النبى عبدالله ابن النبی، سعد بن عبدالله اشعرى قمی متوفّى (۲۹۹، ۳۰۱ ه‍)،.[۱۱]
۹ – ایمان أبی‏طالب، ابوعلى کوفى احمد بن محمّد عماره متوفى (۳۴۶ ه‍)،.[۱۲]
۱۱ . ایمان أبی‏طالب، ابونعیم على بن حمزه بصرى تمیمی لغوى، متوفى (۳۷۵ ه‍)،.[۱۳]
۱۲ . منى الطالب فى ایمان أبی‏طالب، ابو سعید محمّد بن احمد بن حسین خزاعى نیشابورى. [۱۴]
۱۳ . البیان عن خیره الرحمن فى إیمان أبی‏طالب و آباء النبی، ابوالحسن على بن بلال بن ابى معاویه
مهلّبى ازدى.[۱۵]
۱۴ . إیمان أبی‏طالب، احمد بن قاسم. [۱۶]
۱۵ . إیمان أبی‏طالب، ابوالحسین احمد بن محمّد بن احمد بن طرفان کندى جرجانى، متوفى (۴۵۰ ه‍).[۱۷]
۱۶ . الحجه على الذاهب إلى تکفیر أبی‏طالب، ابوعلى شمس الدین سید فخار بن معد موسوى، متوفى (۶۳۰ ه‍)، که اخیراً چاپ شده است.
۱۷ – إیمان أبی‏طالب،ابوالفضائل احمد بن طاووس حسنى، متوفى (۶۷۳ ه‍)، که آن را در بناء المقاله العلویه ذکر کرده است.
۱۸ . منیه الطالب فى إیمان أبی‏طالب سید حسین طباطبایى یزدى حائرى، متوفى (۱۳۰۶ ه‍)، که به طبع رسیده است.
۱۹ . بغیه الطالب فى إیمان أبی‏طالب، مفتى شریف سید محمّد عباس تسترى هندى، متوفى (۱۳۰۶ ه‍).

  1. مقصد الطالب فى إیمان آباء النبى و عمّه أبی‏طالب ،شمس العلماء میرزا محمّد حسین گرگانى، که طبع شده است.

۲۱ . القول الواجب فى إیمان أبی‏طالب، شیخ محمّد على بن میرزا جعفر على فصیح هندى،.[۱۸]
۲۲ . إیمان أبی‏طالب و أحواله و أشعاره ،میرزا محسن فرزند علامه میرزا محمّد تبریزى،.[۱۹]
۲۳ – شیخ الأبطح او أبوطالب، سید محمّد على آل شرف الدین عاملى، که در بغداد طبع شده است.
۲۴ – الشهاب الثاقب لرجم مکفّر أبی‏طالب ،شیخ میرزا نجم الدین فرزند میرزا محمّد طهرانى،.[۲۰]
۲۵ – مواهب الواهب فى فضائل أبی‏طالب ،شیخ جعفر بن محمّد نقدى، ، که در نجف اشرف به طبع رسیده است.
۲۶ – ایمان أبی‏طالب، ابومحمّد سهل بن احمد بن عبدالله دیباچى.[۲۱]
۲۷ – أبوطالب مؤمن قریش ،عبدالله خنیزى حجازى، که اخیراً به طبع رسیده است، و وهابیان او را به جهت این کتاب زندانى نموده و حکم اعدام او را صادر کردند.[۲۲]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir